بانک

آشنایی با نحوه صدور و ابطال اجراییه های بانکی

همانطور که می‌دانید بانک ‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مشتریان از آن‌ها وثیقه یا سند رسمی دریافت می‌کنند تا اگر مشتریان به تعهدات خود عمل نکردند، سند موردنظر را به اجرا بگذارند و طلبشان را وصول کنند. با توجه به اینکه این اسناد تحت شرایطی بین مشتری و بانک تنظیم می‌شوند، چنانچه در تنظیم آن‌ها موارد قانونی رعایت نشود، اجراییه باطل خواهد شد. از آنجا که برخی از افرادی که در این شرایط قرار می‌گیرند از این موضوع بی اطلاعند و ابطال اجراییه را ممکن نمی‌دانند، در این مطلب نحوه صدور اجراییه بانکی را توضیح می‌دهیم و شرایط ابطال آن را نیز بررسی خواهیم کرد.

نحوه صدور اجراییه بانکی

از طریق اجرای ثبت: عقود بانکی بر اساس قانون جزو اسناد رسمی و لازم الاجرا محسوب می‌شوند.  بنابراین در صورتی که بانک ها برای اعطای وام یا تسهیلات با متقاضی یا ضامن سند رهنی تنظیم کرده‌ باشند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجراییه بدهند. پس از بررسی اسناد و مدارک بانک و انطباق تقاضا با قانون، سردفتر اجرائیه را صادر و به وام گیرنده ابلاغ می‌کند. همچنین رونوشتی از اجرائیه صادره را به صورت الکترونیکی به اداره ثبت محل ارسال می‌کند تا مراحل اجرایی انجام شود.

در صورت عدم وجود سند رهنی برای ضمانت بازپرداخت، بانک می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه و مستقیما از طریق اداره ثبت محل تنظیم قرارداد، درخواست صدور اجراییه بدهد. اداره اسناد رسمی با مهلت 10 روزه، اجرائیه را صادر می‌کند و به ابلاغ وام گیرنده می‌رساند. در صورتی که بدهکار به تعهدش عمل نکند، طبق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و اموال بدهکار طبق مقررات توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود.

از طریق دادگاه: در صورتی که سند رهن برای طلب بانک کافی نباشد و یا اموال متعهدله در اجرای ثبت، جزو اسناد لازم الاجرا نباشد، بانک‌ها دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه حقوقی تقدیم می‌کنند. پس از طی مراحل دادرسی و در صورت صدور حکم قطعی به نفع بانک، تقاضای صدور اجرائیه توسط بانک انجام می‌شود و تشکیل پرونده اجرایی به جریان میفتد.

مراحل صدور اجراییه بانکی

صدور اجراییه فقط از طریق مراجعی که قانونگذار پیش بینی کرده امکان پذیر است و بانک طبق قوانین موجود یک مرجع اداری است و صلاحیت صدور اجرائیه را ندارد. بنابراین باید مراحل صدور اجراییه را توسط مراجع قانونی طی کند. این مراحل عبارتند از:

 • تکمیل فرم درخواست صدور اجراییه (در دفترخانه‌ای که سند مالکیت در رهن است).
 • پس از امضای فرم مذکور توسط متقاضی (بانک) هویت و صلاحیت وی توسط سردفتر بررسی می‌شود.
 • در صورت عدم وجود مشکل در درخواست و هویت و صلاحیت، برگ اجرا توسط سردفتر تنظیم و جهت ابلاغ و اجرا به دایره اجرائیات اداره ثبت ارسال می‌گردد.
 • اسناد اجراییه صادره از دفتر اسناد رسمی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی به وام گیرنده ابلاغ می‌شود.
 • ابلاغیه حاکی از این است که آیا وام گیرنده به حراج ملک در رهن بانک تمایل دارد یا خیر. در صورت تمایل شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرصت دارد تا درخواست خود را کتباً به دستگاه اجرایی ارسال کند. در صورت عدم تمایل پس از گذشت زمان مقرر، بنا به درخواست متعهدله، مال مورد رهن مزایده و واگذار می‌شود.
 • پس از ابلاغ، مرجع ثبتی برای تعیین وضعیت ملک از اداره ثبت استعلام می‌کند. یعنی استعلام می‌شود که مال مورد رهن در وثیقه دادگاه نباشد یا توقیف نشده باشد.
 • رئیس اداره ثبت اسناد و املاک در آخرین مرحله دستور تنظیم سند انتقال قطعی ملک را به دفتر تنظیم کننده سند رهن ارسال می‌کند.

رزرو وقت مشاوره تلفنی جهت مشاوره تلفنی با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری از این قسمت اقدام کنید
رزرو مشاوره حقوقی

دادخواست ابطال اجراییه بانک

همانطور که در ابتدا گفتیم، بر اساس توافقنامه تنظیمی بانک و وام گیرنده مقرر می‌شود که وام گیرنده اقساط وام را در تاریخ های تعیین شده پرداخت کند و در غیر اینصورت، بانک حق فروش ملک رهنی را دارد.  اما برای جلوگیری از فروش ملک در رهن بانک می‌توان تقاضای ابطال اجراییه کرد تا از حراج ملک مورد نظر جلوگیری شود. ابطال اجراییه بانک ها شروطی دارد که در صورت احراز با استناد به آن‌ها اجراییه باطل می‌شود.

شرایط ابطال اجراییه بانک

 • اگر دستور اجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا قرارداد بانکی بین بانک و وام گیرنده مغایرت داشته باشد.
 • اگر در مبلغ مندرج در متن سند معتبر یا قرارداد بانکی جعل رخ داده باشد.
 • اگر شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعلی باشد.
 • اگر مدیون یا متعهد سندی مبنی بر پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی ارائه دهد.
 • اگر مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد مثلا بطلان عقد بانک یا شرط ضمن آن.
 • اگر سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت شده باشد و استحقاق شرعی و قانونی برای دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه وجود نداشته باشد.
 • اگر عقد يا سندي كه مبناي صدور اجرائيه است به موجب حكم قطعي بطلان قرارداد يا بطلان سند اعم از عادي يا رسمي صادر شده باشد.

نحوه ابطال اجراییه بانکی

بر اساس قانون، هرکس از دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مغایر قانون یا مفاد سند بداند، می‌تواند در دادگاه صالحه اقامه دعوا کند. مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه بانکی (شکایت از اجراییه) دادگاه عمومی حقوقی است.

توجه: اجراییه های صادره از مراجع قضایی قابل ابطال نیستند. در صورت اعتراض به رأی دادگاه باید از طریق موارد مقرر در قانون از قبیل: تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و … به رأی صادره اعتراض کرد. اما اجراییه صادره در مراجع ثبتی، قابل ابطال است. (دادخواست ابطال اجراییه صادره از مراجع ثبتی را می‌توان به مراجع قضایی تقدیم کرد.)

مدارک مورد نیاز جهت اقامه دعوای ابطال اجراییه بانکی

 • تصویر مصدق اجراییه ثبتی
 • تصویر مصدق قرارداد بانک
 • تصویر مصدق سند
 • تصویر مصدق اسناد انجام یا عدم انجام تعهد بدهکار بانکی
 • استشهاد و درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین
 • درخواست تحقیق محلی
 • درخواست بازرسی محل
 • درخواست ارجاع به کارشناس
 • ارائه حکم قطعی مبنی بر فسخ قرارداد بانکی یا سند لازم الاجرا

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با دفتر آقای مهدی نایینی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

تفاوت توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه بانک

اقامه دعوای ابطال اجراییه بانکی موجب توقف اجرا نمی‌شود. حتی شاید در این بین بانک وثیقه را به حراج بگذارد یا آن را به خود یا شخص ثالث واگذار کند. بنابراین علاوه بر اقامه دعوای ابطال اجراییه، طرح به موقع و همزمان درخواست توقف عملیات اجرایی نیز اهمیت دارد.

سخن آخر

دعاوی بانکی، جزئیات و قوانین تقریبا پیچیده‌ای دارند. بنابراین هنگام طرح این دعاوی تسلط بر مفاهیم حقوقی ضروری است. چنانچه نیاز دارید برای حل مشکل حقوقی خود با یک وکیل ابطال اجراییه بانک مشورت کنید کافی است با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید تا برای مشاوره حضوری، تلفنی و آنلاین با مهدی نائینی، وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید