a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

چک برگشتی برچسب

مهدی نائینی > نوشته های برچسب شده"چک برگشتی"

اجرا گذاشتن چک بلامحل توسط وکیل دادگستری

نحوه اجرا گذاشتن چک سوالی که این روزها در خصوص اجرا گذاشتن چک بسیار مطرح میباشد این است که نظر به ایجاد تغییرات در قانون صدور چک آیا اجرا گذاشتن چک مثل حالت سابق میتواند توسط وکیل چک از طریق اجرای ثبت انجام میشود؟ در پاسخ باید گفت نظر به اینکه قانونگذار با اصلاح قانون صدور چک قصد حل معضلاتی که در این زمینه وجود داشته را دارد قطعا دنبال راه حلی برای کوتاه کردن مسیر وصول وجه چک های بلامحل داشته است، لذا علی رغم اینکه چک های بلامحل همچنان قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را دارند این امکان...

ادامه مطلب

فروش اموال صادر کننده چک بی محل

بررسی روند اجرای حکم چک بلامحل پس از بررسی نحوه توقیف و ارزیابی و نگهداری اموال توقیفی نوبت به فروش اموال توقیف شده و نحوه آن می رسد. مطابق با ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له چک برگشتی و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز مطابق مواد بعد اقدام می کند. فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید، در خصوص این ماده نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۲/۷ مورخ...

ادامه مطلب

اجرای حکم چک بلامحل-دادخواست اجراییه چک

توقیف اموال غیر منقول صادر کننده چک بلامحل پس از بحث پیرامون توقیف اموال غیر منقول از جمله آپارتمان منزل مسکونی زمین و یا باغ شخص محکوم علیه چک بلامحل نوبت به صورت برداری از اموال غیرمنقول میرسد ممکن است شخصی که اموال او توقیف می گردد دارای چندین مال غیر منقول باشد بر اساس ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی دادورز پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد، مدیر اجرا به شکایات...

ادامه مطلب

چک برگشتی

توقیف اموال غیر منقول صادر کننده چک بلامحل پس از توضیح درباره توقیف اموال منقول شخص صادر کننده چک که چک وی برگشت خورده است و نحوه توقیف و همچنین صورت برداری از اموال و ارزیابی اموال و سپردن به امین یا حافظ و همچنین نحوه توقیف اموال منقول نزد شخص ثالث؛ توضیح نحوه توقیف اموال غیر منقول صادر کننده چک بلامحل بسیار حائز اهمیت می باشد ممکن است شخصی که چک صادر کرده است و وجه آن را در سر موعد تادیه و کارسازی ننموده دارای املاک و اموال متعدد باشد از جمله آپارتمان، ویلا، خانه مسکونی و همچنین زمین...

ادامه مطلب

نحوه اجرای چک برگشتی توسط وکیل چک

اجرا گذاشتن چک بی محل پیرو موضوعات مورد بحث در نوشته پیش همانطور که گفته شد دادورز می تواند به همراه محکو له جهت توقیف اموال منقول محکوم علیه به محل اموال مراجعه کند، صورت برداری از اموال شخص محکوم علیه که صادر کننده چک بلامحل بوده است امری بسیار مهم می باشد چرا که از نقل و انتقال اموال توسط وی جلوگیری میکند. حال سوالی که مطرح می شود این است که تا چه حد می توان از اموال محکوم علیه توقیف کرد؟ ممکن است صادر کننده چک بلامحل  چکی به مبلغ سی میلیون تومان صادر کرده باشد و در پی...

ادامه مطلب

اجرای حکم مطالبه وجه چک

اجرای حکم راجع به دعوای مطالبه وجه چک پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا در صورتی که از رای صادره تجدید نظر خواهی به عمل نیاید و مهلت ۲۰ روزه رای سپری شود رای قطعی شده و قابلیت اجرا دارد همچنین در صورت تجدیدنظرخواهی از رای صادره پس از آنکه دعوا در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و رای در خصوص آن صادر شد این رای نیز قطعی بوده و قابلیت اجرا دارد نحوه اجرای رای صادره در خصوص مطالبه وجه چک به شرح ذیل میباشد. قطعیت رای مطالبه وجه چک رای قطعی به رایی می‌گویند که  قابلیت...

ادامه مطلب

اجرای حکم چک-اجرا گذاشتن چک

وظایف محکوعلیه پس از صدور اجراییه در مقاله پیشین در خصوص نحوه صدور اجراییه و پیگیری روند اجرا در واحد اجرای احکام دادگاه صادرکننده اجراییه صحبت کردیم در مقاله پیش رو در خصوص اقدامات محکوم علیه پس از صدور اجراییه و توقیف اموال خواهیم گفت. مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود محکوم علیه مکلف است که ظرف مدت ۱۰ روز اجراییه را انجام دهد و یا اصطلاحاً به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا اینکه مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از...

ادامه مطلب

دعوای مطالبه وجه چک

طرح دعوا از طریق دادگاه حقوقی در صورتیکه شما قصد طرح دعوای مطالبه وجه چک را دارید میتوانید پس از برگشت زدن چک بلامحل با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست خود را تنظیم نموده و خواهان رسیدگی به دعوا باشید. پس از ارجاع پرونده به شعبه ای که معمولا به دعاوی نای از چک رسیدگی میکند قاضی دادگاه طرفین را جهت برگزاری جلسه دعوت مینماید و دفاعیات آنها را استماع میکند. پس از جلسه رسیدگی قاضی شعبه اقدام به صدور رای می نماید رای صادره ممکن است مطابق با خواسته خواهان صادر گردد که در این صورت علیه خوانده می باشد...

ادامه مطلب

طرح دعوی در خصوص چک

مطالبه وجه چک در مطالب پیشین "مطالعه مقاله دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک" در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چک و دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به این دعوا صحبت کردیم. گفته شد دادخواست مطالبه وجه چک از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه صالح ارسال میگردد و دادگاه صالح هم میتواند دادگاه محل صدور چک یا بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده که همان صادر کننده چک است، باشد. در این مطلب به روند رسیدگی و نحوه دفاع و پاسخ به دفاعیات صادر کننده چک خواهیم پرداخت. روند رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک همانطور که گفته شد در...

ادامه مطلب

از چه راه هایی میتوان چک را وصول کرد؟

راه های وصول وجه چک همانطور که میدانید چک از رایج ترین وسایل پرداخت ثمن در معاملات می‌باشد که با صدور آن صادر کننده، دارنده را جهت اخذ مبلغ مندرج به بانک محال علیه ارجاع میدهد و در صورت پاس نشدن، چک بی محل تلقی میشود. در واقع مکانیزمی که برای برات در قانون تجارت پیش بینی شده است را در خصوص چک نیز میتوان مرعی دانست، البته وجود تفاوت هایی بین این دو نوع روش پرداخت محرز میباشد، در تقسیم بندی برات و انواع آن، برات به رویت یا به وعده از رویت یا برات وعده دار داریم اما در خصوص...

ادامه مطلب