خانواده

نحوه مطالبه مهریه

طرق وصول مهریه

دعوای مهریه در واقع کلید ورود به سایر دعاوی خانواده میباشد، معمولا زوجه در ابتدا برای وصول مهریه یا نفقه خود اقدام میکند و در پی آن به طرح سایر دعاوی خانواده میپردازد.اما نحوه وصول مهریه به چه طریقی است؟

جهت وصول مهریه از دو طریق می توانید اقدام نمائید :
۱)     از طریق مراجعه به محاکم دادگستری
۲)     از طریق اجرای ثبت اسناد

۱ – وصول مهریه از طریق دادگاه :

جهت وصول مهریه از طریق دادگاه زوجه یا وکیلش در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی (زوجه)، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج ، به دفاتر خمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی (دعوی از جمله دعاوی مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی می باشد) و هزینه های مربوط به دفاتر ، دادخواست شما ثبت و به مرجع صلاحیت دار قضائی ( دادگاه خانواده ) ارسال می گردد . لازم به ذکر است اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید این مطلب را اعلام نمائید تا عنوان تامین خواسته نیز در ستون خواسته دادخواست قید گردد . پس از چند روز و پس از وصول پرونده به دادگاه ، از شعبه مربوطه برای شما پیامک ارسال و سپس به همراه شماره پرونده به شعبه مربوطه مراجعه می نمائید و از مدیر دفتر می خواهید که پرونده را بررسی نماید و در صورت نقص اقدام به رفع نقص نموده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف اموال ، پرونده اجرایی برای شما تشکیل و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج ، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی شده را می نمائید . پرونده در اولین فرصت به نظر رئیس شعبه رسیده و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین ( به تشخیص رئیس شعبه ) قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی ، صادر می گردد . ( در صورت معرفی مال غیر منقول الزاماً پلاک ثبتی ملک را باید به دادگاه اعلام نمائید ). پس از تکمیل پرونده ، منشی دادگاه در همان روز یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت نموده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه ، برای طرفین ارسال می گردد . در اکثر مواقع پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده می شود . در صورت تمایل به پیگیری پرونده از طریق سایت ، رمز پرونده را از دفتر شعبه درخواست و دریافت نمائید .نکته : با توجه به بند ج ماده ۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ نباشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

نگاهی اجمالی به قانون حمایت از خانواده


ماده۲۹ قانون حمایت از خانواده :
«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند»
نکته : جهت ثبت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تنها به مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه واقع در « خیابان انقلاب، حدفاصل چهارراه کالج و ولیعصر، بن بست سعید» مراجعه گردد.

۲ _ وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :

در این طریق نیز زوجه یا وکیلش به همراه مدارک شناسایی ، اصل سند ازدواج را به دفترخانه ای می برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می نماید. دفترخانه برگه اجرائیه ای صادر می کند و هزینه اندکی نیز دریافت می دارد و در سند ازدواج قید می کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می گردد ، اجرائیه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی توانید نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید. دفترخانه، برگه اجرائیه را برای ابلاغ به زوج ، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است که پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند . مراجعه کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه پرونده تشکیل می دهد . بهتر است قبل از تحویل اجرائیه به واحد اجرا از آن کپی تهیه فرمائید و شماره پرونده را یادداشت نمائید . اداره ی اجرا، برگ اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموالش توقیف می شود . اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه ای خطاب به بانک مرکزی می دهد و نرخ سکه را جویا می شود . جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعدا نیز تغییر کند دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از ده روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجرائیه ، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می کند . مال معرفی شده توسط اداره ی ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا ، جهت قیمت گذاری معرفی می شود . مال معرفی شده به حراج یا مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن، مهریه ی زن پرداخت می گردد.
نکته ۱ :  زوجه می تواند زوج را از کشور ممنوع الخروج نماید . در اینصورت فرم ممنوع الخروج کردن را از همان اداره دریافت و تکمیل می نماید . لازم به ذکر است در این فرم باید قید شود که زوج نسبت به چه میزان از مهریه ممنوع الخروج می شود . توجه داشته باشید که هر میزان از مهریه را که در این فرم قید کنید دیگر نسبت به آن نمی توانید تقاضای توقیف اموال نمائید .
نکته ۲ : توجه نمائید اموالی که معرفی می کنید باید جزو  مستثنیات دین نباشد.
نکته ۳ : اگر زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل نماید در صورت شکایت و اثبات مشمول مجازات مرقوم در ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گردد . جهت ابطال معامله انجام شده  این امر از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری می باشد .

مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه :

معایب
۱-    در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند.
۲-   در اجرای ثبت نمی توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایا
۱-    شیوه ی اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است.
۲-    هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد .
۳- در شیوه ی اجرای ثبت در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .

مهدی نائینی وکیل متخصص در دعاوی  خانواده

‫58 دیدگاه ها

 1. سلام، با توجه به افزایش قیمت سکه، قیمت روز عقد رو باید داد یا الان؟
  ممنون از سایت خوبتون و پاسخگوییتون

  1. سلام. با توجه به تعیین سکه به عنوان مهریه شما هنام پرداخت مهریه ملزم به دادن سکه هستید نه قیمت آن. پس سکه به هر قیمتی که باشه ملزم به پرداخت هستید.

  1. بله مهریه هر مقدار که باشه قابل مطالبه هست اگر طرف مال داشته باشه قابل توقیف و مزایده میباشد.

 2. سلام شوهر من تا فهمید میخوام مهرمو اجرا کنم خونشو به نام پدرش کرد. حالا من میتونم بگیرم خونشو؟

 3. سلام، شوهر من هر سه ماه باید یه سکه میداد اما الان اومد تقاضا کردن کردنش هر ۵ ماه من میدونم داره که حتی ماهی یه دونه بده چکار باید بکنم؟

  1. سلام بستگی به شعبه ای داره که کار ارجاع شده اما بین ۵ تا یک سال متغیر هست

 4. ضمن عرض سلام و تشکر بابت مطالب و پاسخگویی جنابعالی، سوال من این هست که در صورتیکه همسرم اموال خودشو به نام دیگری بزنه تا مهریه منو نده چه اقدامی میتونم انجام بدم

 5. سلام، ممنون از شما، من خواستم بپرسم با توجه به بالا رفتن قیمت سکه میشه مرد بگه به نرخ اولیه پرداخت میکنه؟

 6. سلام، با توجه با اینکه الان نرخ سکه کمی پایین اومد من میتونم دادخواست بدم که اقساطو کمتر کنن

 7. سلام، شوهر من دوساله که زندگیو گذاشته رفته من میدونم با کس دیگه ای رابطه داره، نه به من خرجی میده نه میزاره برم سرکار، چیکار کنم من میخوام مهریمو بزارم اجرا

  1. سلام. شما از دو طریقی که در مطلب درج شده میتونید مهرتون رو مطالبه کنید. لطفا مطالب مربوط به مهریه را مطالعه کنید

 8. سلام جناب نایینی من ممنونم از سایت خوب و پاسخگویی کامل شما. خواهر من ۱۳۶۹سکه مهریشه اما میگن کلا۱۱۰ سکه میتونه بگیره در صورتیکه مال هم داره این حرف درسته

  1. سلام. نخیر تا ۱۱۰ سکه میشه زوج رو بابت بدهی به زندان انداخت و بیشتر از اون مال توقیف و به فروش خواهد رسید

 9. سلام، با توجه به اینکه همسر من ۶ ماهه رفته خونه پدرش، الان میتونه مهریشو بخواد؟

 10. سلام.جناب نایینی همسر من مدعی هست که من ماهی ۱۵ الی ۲۰ میلیون در امد دارم و حداقل یک سکه میتونم بدم اما واقعا اینطور نیست کی باید درامد منو ثابت کنه من یا اون

 11. سلام.همسر من مدعی هست که من ماهی ۱۵ الی ۲۰ میلیون در امد دارم و حداقل یک سکه میتونم بدم اما واقعا اینطور نیست کی باید درامد منو ثابت کنه من یا اون

 12. سلام، مطالبه مهریه باعث از بین رفته حق نفقه میشه؟ مثل طلاق میمونه یعنی؟

 13. سلام یعنی اینجور که شما میگید بیشتر از ۱۱۰ یه جورایی همون عندالاستطاعه میشه دیگه؟

 14. سلام جناب نایینی من هفته پیش رفتم دادخواست بدن گفتن باید ۱۴میلیون هزینه بدی منم گفتم نذارم گفت اعسار بده اعسار یعنی چی؟

  1. اعسار یعنی شما دادخواستی میدین با این مضمون که پول برای پرداخت ندارین

 15. سلام جناب نایینی، ممنون از پاسخگویی شما، ببخشید مهریه در سال ۴۰ که وجه نقد بوده چطور حساب میشه؟

  1. سلام. سایتی برای محاسبه مهریه سال های گذشته وجود داره میتونید مراجعه و حساب کنید.

 16. سلام و وقت بخیر
  من با همسرم به مشکل برخوردیم و ایشون تقاضای جدایی دارن البته توافقی و گفتند اگر مهریه اجرا بگذاری از کارکردن من جلوگیری میکنند من حسابدار هستم و قبل ا ازدواج مشغول به کار بودم میتونن برای من مشکل ایجاد کنن و سوال دوم میتونم بصورت توافقی از ایشون چک بگیرم مبلغی رو به جای مهریه ؟

  1. در خصوص کار کردن شما با توجه به اینکه حسابدار هستین نمیتونن مانع ایجاد کنند و در خصوص چک هم میتوانید با توافق به جای سکه پول دریافت کنید

 17. سلام، با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت سکه مرد میتونه بگه من پول سکه رو میدم خود سکرو نمیدم؟

 18. سلام آیا پرداخت مهریه هم جزء معاملات صوری یا فرار از دین حساب میشه ؟ من ضامن شخصی شدم که ناپدید شده ولی ملکی که داره و بدون سند هم هست ، یعنی از طریق قرارداد عادی قولنامه ای خریداری شده رو خانمش به عنوان مطالبه مهریه معرفی کرده دادگاه ، من نمیتونم دیگه روی این ملک برای طلبم اقدام کنم ؟

 19. سلام بعد از ۲۵ سال زندگی شوهرم میگه منو نمیخواد و باید طلاق بگیریم، من مخالفم اما اون اصرار میکنه، من میتونم هم جدا بشم هم مهریمو بگیرم؟

 20. سلام وقتتون بخیر
  همسر من یه خونه تو مسکن مهر داره، میتونم اونو به جای مهریم بردارم؟

 21. سلام وقتتون بخیر برای مطالبه مهریه مثلا ۴۰۰ سکه من در قسمت خواسته دادخواست باید بنویسم مطالبه ۴۰۰ سکه یا باید مقوم هم بکنم؟برا پرداخت هزینه دادرسی کمتر میشه مقوم به ۲۰ میلیون و یک تومن بکنم؟

  1. سلام. در دادخواست باید به قیمت واقعی تقویم بشه محاکم نمیپذیرند تقویم به ۲۰ میلیون. و قطعا هزینه دادرسی سنگینی خواهد داشت.

 22. سلام. آیا در قیمت سکه برای دادخواست دادن باید قیمت واقعی سکه رو بزنم؟ هزینه میگن زیاد میشه شاید چند میلیون بشه من ندارم انقدر آقای وکیل چه کار کنم به نظر شما؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *