دعاوی کیفری

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

آیا رانندگی بدون گواهینامه مجازات زندان دارد؟ این سوال برای بسیاری از عزیزان پیش می آید که مجازات راننده بدون گواهی نامه چیست؟ اگر فردی که گواهی نامه ندارد تصادف کند آیا او مقصر صد در صد است؟ در تصادفی که یکی از طرفین گواهینامه ندارد چه کسی باید از عهده خسارت بر بیاید؟ آیا قانوگذار مجازاتی برای راننده بدون گواهینامه تعیین کرده است؟

مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه

برابر با ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود.

آیا راننده بدون گواهینامه مقصر شناخته میشود؟

نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد.

پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است.

در آخر لازم به ذکر است در صورتیکه فرد دارای گواهینامه خود را به جای راننده بدون گواهینامه معرفی نماید بر اساس قانون مجرم و مجازات وی به شرح ذیل است:

ماده۶۲ قانون بیمه ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت (۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

چه مجازاتی در انتظار راننده فراری میباشد؟

متاسفانه در خیلی از تصادفات رانندگان رانندگان بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و انسانی اقدام به ترک صحنه و فرار میکنند و همین امر سبب میشود خانواده ای را داغدار نموده و یا مشکلات عدیده ای را برای ایشان به وجود آورند. خوشبختانه اخیرا با توجه به نصب دوربین در بیشتر مناطق با توجه به فیلم های ضبط شده میتوان راننده را فراری را پیدا کرد اما عقوبت اخروی و مجازات دنیوی این اقدام چه میتواند باشد؟ آیا قانونگذار برای ارتکاب این عمل مجازاتی در نظر گرفته است؟

مجازات راننده فراری در تصادفات
مجازات راننده فراری در تصادفات

مجازات راننده فراری

در صورتی که شخصی با خودرو تصادف کند و موجب کشته شدن دیگری شود، در صورتی که عمدی نباشد، چنین قتلی شبه عمد خواهد بود. مهم‌ترین مجازاتی که این جرم دارد پرداخت دیه است که امروزه شرکت‌های بیمه پرداخت آن را تضمین می‌کنند. قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود؛ با این وجود، گاهی برخی رانندگان بعد از تصادف خطاکار با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا رها می‌کنند تا شاید از مجازات‌های این جرم فرار کند. هر چند خیلی زود گرفتار ندای وجدان ناراحت خود می‌شوند و زندگی را برای خود تلخ می‌کنند.

بر اساس ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا به‌ وجود اینکه امکان کمک گرفتن از مأموران انتظامی وجود دارد از انجام این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب مورد در هر کدام از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند.

در بررسی ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اول باید ببینیم بعد از صحنه تصادف چه کارهایی را نباید انجام دهیم: در شرایطی که امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی وجود دارد از این کار خودداری کنیم. در صورتی که امکان کمک گرفتن از ماموران انتظامی وجود دارد از این کار خودداری کنیم.

برای فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را به حال خودش رها کنیم. در مورد این بند باید توجه داشت که ترک محل باید برای فرار تعقیب باشد بنابراین اگر شرایطی وجود داشت که در آن محل حادثه را به خاطر آوردن کمک یا انجام کار دیگری ترک کنیم در این صورت نمی‌توان گفت که عمل ممنوعی انجام داده‌ایم.

رزرو وقت مشاوره تلفنی جهت مشاوره تلفنی با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری از این قسمت اقدام کنید
رزرو مشاوره حقوقی

عواقب اعمال ممنوعی که ذکر شد چیست؟

برخی از آنها به این شرح است:

دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند؛ یعنی با این کار ما، دیگر خبری از تخفیف در مجازات نخواهد بود. مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات شخصی را می‌گوید که در تصادف رانندگی موجب مرگ شخص دیگری شده است.

این ماده می‌گوید: «هرگاه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»

مجازات حبس برای مرتکب هر یک از موارد فوق بیشترین شدت را خواهد داشت.

مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۵ مجازات شخصی را می‌گوید که در اثر تصادف رانندگی موجب ایجاد صدمه بدنی جدی و جبران‌ناپذیر به دیگری شده است.

این ماده می‌گوید: «هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۶ مجازات شخصی را می‌گوید که در اثر تصادف رانندگی موجب نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود.

این ماده می‌گوید: «هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.»

عوامل مشدده مجازات قبل از تصادف

علاوه بر فرار از صحنه تصادف برخی از اعمال قبل از تصادف هم موجب می‌شود که مجازات مجرم شدیدتر شود. اقدامات یادشده به این شرح است:

– مست بودن راننده.

– گواهینامه نداشتن راننده.

– در صورتی که راننده زیادتر از سرعت مقرر حرکت ‌کرده باشد.

– در صورتی که راننده دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته باشد.

در صورتی که راننده در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند. در همه این موارد راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. درباره افرادی که مقصر اصلی حادثه را فراری دهند یا به او کمک می‌کنند نیز باید گفت: اقدام این افراد به هر دلیل طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم نیز دارد.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

امتیازات راننده با وجدان در مقابل مجازات‌هایی که برای راننده بی‌وجدان فراری در نظر گرفته شده است در صورتی که راننده برای نجات مصدوم یا کم کردن آسیب‌های ناشی از رانندگی به او کمک کند برای او امتیازاتی در نظر گرفته شده است:

اول اینکه راننده می‌تواند برای کمک به مصدوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد؛ البته به این شرط که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. علاوه بر این در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا ماموران مربوط را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد. اگر راننده‌ای غیر از مقصر حادثه مصدوم را به بیمارستان یا نزد نیروهای انتظامی انتقال دهد چنین راننده با وجدانی هم مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت.

4.2/5 - (92 امتیاز)

227 دیدگاه

 1. سلام اگه دو نفر در ماشین در حال حرکت باشن تصادف بکم راننده گواهی نامه نداشته باشه و سرنشین اسیب ببینه میتونه از راننده شکایت بکنه

 2. سلام من گواهی نامه ندارم و برای بار اول تصادف کردم مقصر هم من نبودم بیمه هم هر دو طرف داریم حالا چی میشه؟

 3. سلام همسرم ساله ۸۴ فوت کرده سرنشین ماشین بود تصادف در جزیره کیش اتفاق افتاده اون زمان من رفتم و خواستم دیه را از بیمه ایران بگیرم گفتن راننده گواهینامه نداره نمیدیم حالا از دادگاه پرسیدم میگن قانون عوض شده و میشه گرفت حتی اگر برای سالهای قبل باشه لطفا راهنماییم کنید میشه فوت همسرم که سرنشین ماشین بوده سال ۸۴ بوده قبل از تصویب قانون جدید امکان داره ؟؟

  2
  2
  1. سلام. اصل کلی بر این است که قانون عطف به ماسبق نمیشود، یعنی مشمول زمان قبل نمیشه. در قانون جدید بیمه هم بنده چیزی مبنی بر این موضوعی که شما مد نظر دارید ندیدم.

   20
  2. درود
   بله درسته که قانون عطف بما سبق نمی‌شود ولی اگر به نفع متهم یا شخص ثالثی باشد عطف بما سبق می‌شود در هرصورت بستگی به مجازات دارد که در قانون لاحق کمتر یا بیشتر بوده و برای رعایت حال متهم امکان عطف بما سبق شدن دارد

 4. سلام وقت بخیر خسته نباشید بنده امتحانات راهنمایی و رانندگی رو قبول شدم و یک ماهه منتظر صدور گواهینامه هستم امشب به ماشینی پارک شده سر پیچ زدم که مشکل از پارک کردن نادرست در سر تقاطع بود ک طبق قانون راهنمایی و رانندگی باید 15 متر جلوتر از تقاطع پارک بشود خلاصه ماشین مقابل هیچ آسیبی ندید و فقط چراغ جلو ماشین خودم محافظش شسکت صاحب ماشین تا خودش را به ماشینش رساند من امدم و کسی هم دنبالم نیامد ماشینم هم بیمه دارد سوالم این است اگر پلاک را برداشته باشن مجازات چیست؟ و امکان دارد بدون دیدن هیچ خسارتی برن شکایت کنن؟

 5. سلام ببخشید داداش من۱۲ سالشه وگواهی نامه نداره وهنگام رانندگی پلیس دیدتش وماشین رو بردن پارکینگ الان چه مجازاتی براش درنظر میگیرند؟

 6. سلام یک پرایدبدون گواهینامه وبدون بیمه به پسرم وسط خیابان دوطرفه برخوردداشت که پای پسرم شکست.وافسرراننده رامقصردانست.حالاپدرراننده مدعی هستندکهپسرم ازپشت اتوبوس آمده وراننده کاملا ندیده وپسرم مقصرهست.میتوانید مراراهنمایی نمایید. متشکرم

 7. سلام وقتی ماشینو به خاطر عدم گواهینامه میبرن پارکینگ و میگن باید از پلیس راهور نامه بگیری برای شورا حل اختلاف چند روز مهلت هست؟

 8. سلام بنده ۱۷ سالم هستش و بدون گواهینامه با موتور سیکلت رانندگی میکردم که کلانتری توقیف کرد موتور و به دادگاه رفتم و برام ۷۰۰ هزار تومان به مدت یک سال تعلیقی بریدن حالا باید به اجرای احکام برم میخواستم بدونم برای من سو سابقه میشه و بعدا در انتخاب شغل به مشکل میخورم؟

 9. سلام خسته نباشید
  اگر کسی که گواهینامه نداره ولی کناره یکی نشسته باشه که گواهینامه داره باز هم جریمه یا حبس داره؟

 10. سلام
  من برادرم گواهینامه نداره با ماشین اون یکی برادرم تصادف منجر به فوت داشت متاسفانه از بخت بد بیمه ماشین هم تموم شد یعنی نه گواهینامه نه بیمه نداشتیم. حالا با توجه به اینکه ما خودمون قبول داریم مقصریم و حاضریم کل هزینه ها و دیه رو پرداخت کنیم آیا بازهم خطری برادرم رو تهدید میکنه؟ توروخدا جواب بدید

 11. سلام خسته نباشید دیشب ماشین من را ب علت خلافی بالا گرفتن و گواهینامه ام ندارم و ماشین هم بنام کسی دیگر است ولی در برگه توقیف نام من را نوشت ایا بدون وکالت یا بدون بردن مالک ماشین را ب من میدهند و جریمه نداشتن گواهینامه من چی است ممنون از کمکتون

 12. سلام بنده با ماشین با یک موتور تصادف کردم و منو مقصر دونستن میدونم که از بیمه ام استفاده میشه
  یه سوال اینکه راننده موتور گواهینامه نداشته باشه و موتور بدون مدارک باشه من از نظر قانونی میتونم شکایتش رو بکنم
  ماده قانونیش رو هم میگید لطفا

  1. شما نیاز نیست شکایت کنید خود دادسرا به جرم رانندگی بدون گواهینامه پیگیری میکنه

   12
 13. سلام رفیقم چهارده سالشه.رفیقم گواهینامه نداره و با ماشین رانندگی می کرد.با هم از مدرسه برمی گشتیم که پشت چراغ قرمز رسیدیم و دوستم ماشین را متوقف کرد.پلیس نگاهش به ما افتاد و داشت سمت ما می آمد که چراغ سبز شد و رفیقم گاز داد و رفتیم. آیا این قضیه باعث مشکلات کیفری دوستم می شود؟ آیا من که سرنشین جلو بودم مقصر شناخته میشوم؟

 14. سلام من ۲ ماه پیش تصادف کردم مالی و بدنی..گواهینامه هم‌نداشتم..بیمه خسارت مالی رو پرداخت کرد ولی بدنی فعلا طول درمان داره..بیمه خسارت بدنی هم پرداخت میکنه؟؟بعدا بیمه شکایت میکنه واسه پول یا ن؟؟

  1. سلام. بله خسارت بدنی هم پرداخت میشه و سپس از شما مطالبه میکنه

 15. سلام من از عقب زدم به یه ماشین که در وسط اتوبان حرکت نمیکرد و گواهینامه هم نداشت مقصر من هستم یا ایشان

  1
  2
 16. سلام… وقت بخیر…. لطفا راهنمایی کنید… تو یه خیابون خواستم بپیچم فرعی ولی هنوز نپیچیده بودم که یه آقایی با سن خیلی کم و بدون گواهی نامه و با سرعت خیلی بالا اومد از راست من سبقت بگیره که مالید به من و رفت کوبید به یه ماشین دیگه تو پارک و داغونش کرد…خلاصه باباش اومد و بعد دو ساعت پلیس اومد و گفت تو میخواستی بپیچی مقصری…بعد ما گفتیم این آقا نبوده پسرش بوده ولی توجهی نکرد و گذاشت رفت… الان اون آقا هم میگه شما نگید پسرم پشت فرمون بوده من هم خسارت ماشینتو میدم هم ما به تفاوت بیمه تو… به نظر شما چکار کنم به صلاح باشه….. خیلی ممنون جناب

  1
  1
  1. اینکه راننده گواهینامه داشته یا نه تو خسارت گرفتن شما تاثیری نداره

   11
 17. سلام
  درحال رانندگی با ماشین بدون گواهینامه بودم که
  پلیس مرا متوقف کرد و پس از دریافت اسم و کد ملی جریمه صادر کرد ولی ماشین را به پارکینگ منتقل نکرد.همانجا جریمه را پرداخت کردم
  می خواستم ببینم که آیا به دادگاه معرفی شده ام یا خیر

  1. سلام. باید ماشین به پارکینگ منتقل و شما جهت رانندگی بدون گواهینامه به دادسرا میرفتید. امکانش هست بخوانتون

 18. سلام ببخشید من به جرم رانندگی به دادگاه ارجاع شدم دو ماه دیگه وقت دادگاه هست. میخواستم بدونم الان میتونم گواهی عدم سوء پیشینه بگیرم. ممنون میشم جواب بدید مرسی

 19. سلام خسته نباشید ببخشید مزاحم شدم یه سوال داشتم تو تصادف من راننده موتور بودم و مالک موتور یه ماشین اومد زد به من درفت من مقصر نبودم کارشناس تایید کرد و بعد گواهینامه نداشتم من تاکلیف چیه به من چیزی تعلق میگیره ممنوم میشم راه نماییم کنیم

 20. سلام من بیست سالمه بدون گواهینامه سوار ماشین شدم پلیس ماشینو خوابوند پارکینگ الان الان فرستادنم دادسرا‌‌، حکم قاضی چی میتونه باشه؟

  3
  1
  1. سلام. لطفا پاسخ سایر کاربران رو مطالعه کنید

   8
   1
 21. سلام من ماشین در حالى که دوبله پارک بوده در ماشین رو باز کردم و با یه موتور سیکلت برخورد کرد ولى گواهى من در حال صدور بود براى همین صحنه تصادف رو بعد از توافق با راننده موتورى ترک کردم
  اما الان شکایت شده ازم ولى بیمه هزینه دیه ایشون رو کامل پرداخت کرده ، امروز ابلاقیه منع تعقیب و قرار جلب براى بنده اومده ، لطفا کمکم کنین این حکم یعنى چى؟

  1. سلام، لطفا در صورت امکان به دفتر مراجعه فرمایید

 22. سلام.برای بار دوم فاقد گواهینامه موتور سیکلتم توقیف شد.جریمه ۱م..میتونم کاری کنم ک کمتر پرداخت کنم؟

 23. سلام جناب وکیل متشکرم از سایت خوبتون پدر من با موتور سیکلت بیمه دار بود البته هشتاد ساله بود و بدون گواهینامه موتور سیکلت و با پژو بدون بیمه و گواهینامه فردی تصادف نمود تصادف پنجاه پنجاه اعلام شد البته اون فرد پسر عموی نماینده شهرمون است و با نفوذ دارند حق چدرم را پایمال میکنند به چه صورت میشه اون فرد را راهی زندان کنیم و دیه را بگیریم با تشکر

  1. سلام. با توجه به اینکه هر دو راکب فاقد گواهینامه بودند و ۵۰ درصد مقصر اعلام شدند باید طرف شما نصف دیه تعیینی را پرداخت نماید زندانی ندارد اما دیه باید پرداخت شود.

 24. سلام و خسته نباشید من پدرم ۸۰ ساله بود و با ی پژو پارس تصادف کرد که مقصر اصلی پژو بود موتور بیمه بود ولی پژو نه بیمه داره نه گواهینامه رانندگی به چه صورت میشه حق و حقوق اولیا دم را گرفت و راننده را روانه زندان کرد

  1. سلام. باید شکایت مطرح شود در دادسرا. کار طولانی و پر زحمتی هستش

 25. سلام شوهر بنده اتباع افغانی هستن و بدون گواهی نامه با عابر پیاده تصادف کردن و فقط یه زخم کوچک برداشتن و رضایت شخص هم گرفته شده ماشین هم پارکینگ نرفت داخل کلانتری ماجرا ختم شد اما الان بعد از ده روز از دادگاه تماس گرفتن که باید همسرم بره دادگاه وگرنه ماشین توقیف میشه و حکم جلبشو میگیرن همسرم هیچ مدرکی نداره اما خودم ایرانی هستم و گواهی نامه دارم و همراهش بودم و چون حالم خوب نبود همسرم مجبور شد بشینه پشت فرمون ماشین هم به نام شخصی دیگه هست آیا میتونن ماشین رو توقیف کنن؟؟و همسرم بره دادگاه بازداشت میشه و میفرستنش افغانستان ؟لطفا راهنمایی کنین

  1. سلام با توجه به طولانی بودن سوال لطفا به دفتر مراجعه فرمایید.

 26. سلام خسته نباشید من با رفیقم با ماشین که بدون گواهی نامه هم بود از مدرسه به خانه بر میگشتیم من هم صندلی عقب نشسته بودم که دوست من خواست دور بزنه اما به دلیل اینکه خیابون تنگ بود مجبور شد به اندازه نیم متر دنده عقب بیاد و ماشین عقبی هم اروم میومد و دوست من هم اروم و اینا به هم بر خورد میکنن در حد یک تنه کوچک و هیچ خسارتی هم وارد نشد و حتی راننده هم پیاده نشد ما هم خیلی عادی رفتیم تا اینکه ماشینی که پشت سر ما بود و به اون برخورد کرده بودیم جلوی مارو گرفت و رفت سنگ برداشت و ما فرار کردیم خب الان می‌خوام بدونم چه اتفاقی برای من میوفته که راننده نیستم یعنی شریک جرمم یا چی.؟

 27. سلام اگه کسی گواهینامه نداشته باشه و کلانتری ماشین رو بگیره و به دادسرا ارجاع بشه پرونده ای که درست میشه پرونده قضایی حساب میشه

 28. ما تصادف کردیم مقصر هم هستیم ولی طرفی هم که باهاش تصادف کردیم گواهینامه نداشت موقع تصادف الان ما باید هزینه های تعمیر ماشین اون رو هم بدیم؟ واگر که باید بدیم هزینه های ماشین اون طرف رو آیا بیمه این خسارت رو به ما میده ؟یا نه
  وآیا اصلا این درسته که هم ما باید خرج خودمون رو بدیم هم خرج اون طرف رو آخه اون هم مقصره دیگه گواهینامه نداشت آخه؟
  یکی هم طرف گواهینامه نداشت بیمه ما خسارتش رو میده؟

 29. ما تصادف کردیم مقصر هم هستیم ولی طرفی هم که باهاش تصادف کردیم گواهینامه نداشت موقع تصادف الان ما باید هزینه های تعمیر ماشین اون رو هم بدیم؟ واگر که باید بدیم هزینه های ماشین اون طرف رو آیا بیمه این خسارت رو به ما میده ؟یا نه
  وآیا اصلا این درسته که هم ما باید خرج خودمون رو بدیم هم خرج اون طرف رو آخه اون هم مقصره دیگه گواهینامه نداشت آخه؟

 30. سلام اگه کسی گواهینامه نداشته باشه و با ماشینی که ب نام خودش نیس و پلیس بخاطر سرعت بالا ماشینا ب پارکینگ میبره بعد طرف که گواهینامه نداره فقط جریمه میشه تکلیف ماشین چی میشه

 31. سلام من ۱۵ سال سن دارم اگر با ماشین به بیرون بروم و فقط پلیس جلوی منو بگیره و گواهینامه بخواد چه حکمی دارد؟؟؟

 32. سلام خسته نباشید
  پسرم دم درب خانه استادش کوچه شش متری، بغل خودمون
  ،منتظر استاد بیرون بیاد برن سر کار،روی موتور خاموش نشسته بوده،گشت اومده گفته مدرک،گواهینامه،گفته الان همرام نیست ولی گواهی نامه ندارم،همین کوچه بغل خانه هست،یه لحظه اجازه بده برم بیارم.قبول نکرده موتورشو برده.
  رفتم مدارک را بردم کلانتری،میگه موتوربردم پارکینگ..
  وپسرت راکب بدون گواهینامه بوده .فرستاده دادگاه.جناب قاضی باتوجه به اینکه هیچ سابقه کیفری نداشته بیست میلیون ریال ،دوملیون تومان جریمه کرده
  یک ملیون نقد ویک ملیون تعلیق دوساله بنظر شما میشه جایی اعتراض کرد؟ بماند که جناب قاضی اوج محبتش رو خرج کرده

 33. سلام اگر کسی با سن کمتر از ۱۸ با دوستاش تو یه ماشین بدون گواهینامه رانندگی کنه و پلیس اونو بگیره و جریمه نقدی بکنه بعد همینطوری میزاره اون شخص بدون گواهینامه به رانندگی ادامه بده و فقط جریمه نقدی میکنه؟ اگر ماشین رو توقیف کنه فقط به شخص و دوستاش میگه برن یا میبرن کلانتری والدین اشخاص بیان؟!

  1. سلام نخیر ماشین توقیف و شخص ممکنه جریمه یا دو ماه حبس بشه

 34. سلام وقتتون بخیربدون گواهینامه توی جاده قم گرفتن ماشینو
  گفتن باید خودمبرم برای ترخیص ماشین
  بار اولمم هست
  میشه بگین درچه صورت جریمه نقدی میکنن؟
  و اینکه این پرونده طوری میشه که جلوگیری از دانشگاه رفتنم بشه قراره برم ناجا

  1. جریمه که قطعا خواهند کرد اما ارتباطی به دانشگاه نداره

 35. برای افراد زیر۱۸ که زیر سن قانونی هستن احتمال فرستادن به زندادن هست چون افراد زیر این سن رو که نمیشه زندان برد؟یا فقط جریمه نقدی؟

 36. سلام اگر مجازات حبس بدن قابل خرید و پرداخت نقدی هست؟ علاوه بر مبلغ جریمه حکم حبس رو هم به صورت جریمه نقدی پرداخت کرد؟
  و اینکه این حبس باعث ایجاد سوء پیشینه میشه یا نه؟

 37. سلام اگر بدون گواهینامه سوار موتور شویم و پلیس موتور را به پارکینگ ببرد حکم چیست؟

 38. سلام من امروز با ماشین تصادف کردم ماشین خودم جمع شد و ماشین طرف که پراید وانت هم بود جمع شد طرف پاش شکسته هر دو تاش منم گواهینامه ندارم یعنی ۲ ماه از قبولیم گذشته ولی هنوز گواهینامه نیومده الان میخوام بدونم باید چیکار کنم باید جریمه نقدی بدم گفتند فردا تکلیفت مشخص میشه

  1. سلام. جریمه خواهید شد و دیه طرف مقابل هم در نهایت باید بپردازید

 39. سلام وقت بخیر. بنده باموتور تصادف کردم که فاقد گواهینامه و بیمه بودهم. و مقصر شناخته شدم. و طرف مقابلم هم سوارموتور بوده. پاش شکسته .
  الان جرم من چیه؟ من دفعه اولم هست و سابقه دارهم نیستم.

  لطفا تو رو خدا راهنمایی بفرمایید.
  اگز حبس داشته باشه میشه به جزای نقدی تبدیلش کرد؟؟

  و یک سوال دیگه .
  ایا میشود به رای پزشکی قانونی اعتراض که که درصد دیه رو کمتر کنن.
  چون شنیدم بعضی افراد با اعتراض به درصد دیه
  دیه کمتر شده است

 40. سلام من ۱۷ سالمه تصادف کردم تو سبقت بودم با سرعت کم تو شهر و یکی از داخل کوچه اومد تو خیابون اصلی درهمان موقع ما هم تو سبقت بودیم که تصادف کردیم بعد سریع جا خودمو با بغل دستیم عوض کردم که گواهی نامه داشت و ماشین از اون بود.
  الان مودهی شدن راننده جاشو عوض کرده اگر ثابت بشه حکم چی است؟

  1. سلام اگر این موضوع ثابت بشه هر دو نفر جریمه خواهید شد.

  2. سلام خسته نباشید من امروز موتورم‌به عات‌نداشتن‌گواهینامه گرفتن‌بردن‌پارکینگ ایا میتوان بدون‌گواهینامه موتور ردازاد کرد موتوهمه چیزش به نام‌خودم هست حتی بیمه هم دارم واینکه جزای حبس تعزیریش چقدرهست

   1. آزادی موتور مانعی ندارد. جزای نقدی متعئر هست و بستگی به نظر قاضی داره

 41. سلام خسته نباشید.من دوسال پیش تصادف کردم‌موتور سوار بودم ترک نشینم فوت کرد.گواهینامه ندارم.ولی مقصر صدرصد شدماشینی ک از فرعی اومد سد راه من شد.میخواستم ببینم من باید دیه چیزی پرداخت کنم…یا دیه ای ب خودم تعلق میگیره.زندونی میبرن برام بخاطر نداشتن گواهینامه؟؟ممنون میشم

  1. سلام. اگر مقصر ماشین بوده باید دیه هر دو نفر را پرداخت کند و شماهم به علت رانندگی بدون گواهینامه جریمه و یا دو ماه حبس خواهید شد.

 42. سلام خسته نباشید
  منو پارسال بدون گواهینامه و یک عدد ودکا گرفتن
  بازپرسی فقط گفت چرا بدون گواهینامه رانندگی کردی و منم فقط تقاضای بخشش کردم و روز بعد برای مشروب بود و دیگه خبری از دادگاه گواهینامه نشد و بخاطر مشروب ۶ماه و ۴۵۰ هزار جریمه شدم
  دیروز منو بدون گواهینامه گرفتن درضمن من الان دوماهه دارم میرم گواهینامه هنوز نیومده
  بنظرتون چی میشه؟

 43. راننده موتور بدون گواهینامه و دارای بیمه نامه معتبر مقصر حادثه بوده و فوت نموده. آیا شامل پرداخت دیه می شود؟ اگر می شود به چه قوانینی میتوان استناد نمود؟ با سپاس

 44. راستی جرم بدون گواهینامه تو اولین بار چیه؟
  اگه بریم دادگاه پرونده ی تشکیل نمیشه؟
  برای گرفتن ماشین حتما باید راننده ماشین بره دادگاه یا دادگاه لازم نیست؟

  1. معمولا بار اول جریمه نقدی هست اما امکان حبس هم وجود داره اما بار دوم حبس داره تا ۶ ماه. برای گرفتن ماشین هم دارنده ماشین باید بره به همراه راننده متخلف

 45. سلام اگه بدون گواهینامه رانندگی بکنیم ومامور گشت ماشینو بگیره وببر پارکینگ برای در آوردن ماشین از پارکینگ باید بریم دادگاه تا جریمه تعیین بشه یا لازم نیست؟

  1. بله به دادسرا ارجاع داده میشه. البته فقط جریمه نقدی نیست و امکان سه ماه حبس هم هست.

 46. با سلام و خسته نباشید بنده گواهینامه ندارم و درکارگاه نجاری کار میکنم صابکارم برای کارهای خود بنده را با ماشین دنبال کارهایش میفرستد یک روز که کارها تمام شد ب من گفت ماشین را ب خانه پدرش ببرم من خارج از اون مسیر تصادف کردم و با بلوار برخورد کردم اگر از بنده شکایت بکند حکم من چیست؟؟؟؟؟ خاهش میکنم هرچه زودتر جواب بدهید ممنون با تشکر

 47. اگر کسى بدون گرفتن گواهى نامه پشت ماشین فرد دیگرى بشینه و بایک عابر تصادف کنه و باعث مرگ عابر بشه در صورتى که ماشین بیمه داشته باشه آیا قتل غیر عمد محسوب میشه و آیا بیمه باید خسارت رو بپردازه و آیا این اتفاق زندان داره

  1. سلام بیمه خسارت رو پرداخت میکنه اما از راننده مطالبه میکنه

 48. با سلام بنده با موتر تصادف کردم که منجر به مسدوم شود نه دونفر شوده موتر بیمه داره ولی گواهینامه موتر ندارم و نمیدونم بیمه تعلق میگیره یا نع با تشکر

  1. سلام از سایر پاسخ ها استفاده کنید لطفا

 49. سلام من ۲۶تصادف کردم ۲۹گواهینامم اومد طرف پاش شکسته بیمه دیه رو میده بعد از من میگیره.بنظرتون کل مبلغ دیه رو میگیره؟

   1. سلام اگه تو تصادفی راننده موتور مقصر نباشه ،یکبار هم برای نداشتن گواهینامه موتور دادگاهی شده باشه.درتصادفی که مقصر راننده خودروی سواری هست ومنجر به جرح شده چه حکمی صادر میشه؟

 50. سلام خسته نباشید من پشت موتور دوستم بودم داشتیم خلاف میرفتیم بعد زدیم به یه ماشینه جفتمون سه بیمارستان بودیم راننده دوستم بود اونم گواهینامه نداره آیا بیمه به من تعلق میگیره یا نه ؟

 51. سلام من ۱۹ سالمه وگواهی نامه ندارم
  با ماشین چپ کردم و اسیب دیدم .ایا بیمه تعلق میگیره ؟؟؟؟؟؟؟

 52. باعرض سلام و ادب
  حدود ۶ سال پیش ، خودرو بنده به علت این که فاقد گواهینامه بودم توقیف شد ، بعد از طی مراحل ؛ یعنی پرداخت جریمه و دادن تعهد کتبی مبنی بر استفاده نکردن از وسیله ی نقلیه ، خودرو ام را تحویل گرفتم ،
  حالا بعد گذشت ۶سال ، اقدام به اخذ گواهینامه کردم ، آیا تعهدی که آن زمان دادم ، از نظر راهنمایی رانندگی و انگشت نگاری برای عدم سو سابقه می تواند مانع از اخذ گواهینامه برای من شود ؟
  ضمنا بنده مهاجرم و فعلا دستور فرایند صدور گواهینامه را از پلیس مهاجرت دریافت کردم و در حال حاضر منتظر نتیجه انگشت نگاری هستم.
  بعد از دریافت جواب انگشت نگاری ، ارجاع داده می شوم به راهنمایی رانندگی جهت عدم تخلف
  سپاسگزارم از پاسخگویی تان

  1. سلام. احتمالا تعهد شما مبنی بر این بوده که تا زمان اخذ گواهینامه رانندگی نکنید اگر به این نحو باشه الان میتوانید بگیرید

 53. پارسال به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به شورای حل اختلاف فرستاده شدم و به پرداخت مبلغی پول محکوم شدم و الان در استانه استخدام دولتی هستم ایا ممکن برای من ایجاد سوپیشینه شده باشه و مانع استخدام شدنم بشه؟

 54. پارسال برای اولین بار به دلیل رانندگی بدون داشتن گواهینامه به شورای حل اختلاف فرستاده شدم و اونجا به پرداخت مبلغی پول محکوم شدم و الان در استانه استخدام دولتی هستم ایا ممکن مشکل سوپیشینه داشته باشم و باعث استخدام نشدنم بشه؟

 55. با عرض سلام
  موتور دوستم رو یگان امداد گرفته ولی چون دوستم سرباز فراری هست و کارت ملی و شناسنامه هم نداره من خودمو به عنوان راننده معرفی کردم منم گواهینامه موتور ندارم و دفعه اولم هست ، رفتیم پیش بازپرس که گفت جواز کسب بیارید بعدشم گفت چند روزی طول میکشه تا پرونده بره پیش قاضی میخواستم ببینم حکمش چیه؟

  1. میتونه تا سه ماه حبس یا تا دو میلیون تومان جزای نقدی باشه

 56. سلام من ۱۶سالمه یک ماه پیش با موتور با یک شغال تصادف کردم و هیشکس هم نیومد و زخمی شدم و رفتم بیمارستان برای درمان. بعد بیمارستان برای این اتفاق ناه ای داد که ببریم کلانتری تا امضا کنه و یک دویست هزار تومنی هم از ما گرفت. بعد بابام نامه رو برد کلانتری و کلانتری اون نامه رو امضا کرد. و بابام با بردن اون نامه ی امضا شده به بیمارستان دویست تومنو گرفت. الان نه موتورو توقیف کردن و نه احضار نامه ای اومده. یک ماه شده. می خوام بدونم ایا برام پرونده درست شده؟! و اگه درست شده ایا برای اینده مانع استخدام شدنم میشه؟!

 57. سلام من ۱۶ سالمه یک ماه پیش با موتور با یک شغال تصادف کردم و هیشکس هم نیومد. و زخمی شدم و رفتم بیمارستان برای درمان بعد بیمارستان برای این اتفاق نامه ای داد تا ببریم کلانتری تا امضا کنه و یک دویست هزار تومنی هم از پا گرفت بعد بابام نامه رو برد کلانتری و کلانتری اون نامه رو امضا کرد. و بابام با بردن اون نامه ی امضا شده به بیمارستان . دویست تومنو گرفتن. الان نه موتورو توقیف کردن و نه احضار نامه ای اومده. یک ماه شده. می خوام بدونم ایا برام پرونده درست شده؟! و اگه درست شده ایا برای اینده مانع استخدامیم میشه؟!

 58. سلام.
  من پارسال تصادف کردم با ماشین دیگه و بنده خدا شاکی شد که تصادف جرحی شد بعد رضایت داد و من بدون گواهینامه هستم الان رای نهایی صادر شده و دادگاه منو خواسته و من ۲۱سالمه.
  می تونم بدونم دلیل خواستن من چی هست اونکه رضایت داده؟

  1. سلام شما از جنبه عمومی جرم ملزم به پرداخت خسارت و جریمه هستین

 59. سلام .من۱۴سالمه بدون گواهی نامه پشت فرمون نشستم سرعتم ۶۰ تا بود اما زمین لیز بود میخواستم به داخل کوچه بپیچم ترمزکردم سرعت ماشین کمتر شد فرمانو اروم پیچوندم ماشین سر خورد و وای نمیستاد هرچقدرترمززدم نشداما با اینکه میدونستم توروز بارونی کشیدن دستی خطر ناک کشیدم وسرعت ماشین بجای اینکه پایین بیاد بالا رفت وبا سوتون ماشین رفتم تو تیر برق ،سه تا سرنشین بودیم من پام شکست ،سمت شاگرد دستش شکست،وعقبی سرش شکست،اونا ازمن شکایت نکردن اما دادگاه ازمن به علت نداشتن گواهی نامه شکایت کرد ،من رو هنوز احظارنکردن ولی میخواستم ببینم مجازاتش چیه

  1. سلام. مجازاتش هم میتونه جریمه نقدی باشه هم سه ماه زندان بستگی به نظر قاضی داره

   1. سلام بزرگوار بنده هم گواهینامه پایه سوم گرفتم هم پایه دوم فقط پایه یکم مونده و سال ۱۳۹۶با ماشین سنگین توجاده تصادف کردم وباعث فوت یه پیرمرد ۷۰ساله شدیم و راننده ماشین سنگین که بقل دستم نشسته بود مدارک خود را ارائه داد وان خانواده هم رضایت دادند وبیمه خود راهم دریافت کردند الان بعداز یک سال و چندماه از اون داستان گزشته طرف میخاد اخاذی کنه یا هر چیز دیگه میگه که میخام برم بگم من پشت ماشین نبودم چه میشود باتشکر فراوان

    1. بعد از اتمام موضوع، قابل پیگیری از دادگاه نیست اما بیمه اگر متوجه تخلف بشه حتما طرح دعوا میکنه

 60. سلام
  من یک ماهی هست که آزمون شهرمو قبول شدم ولی گواهی نامم هنوز نیومده.
  امروز ساعت ۳ صبح پلیس نامحصوص ماشین رو به خاطر سرعت غیر مجاز(۱۸۰km/h)و حرکات مارپیچ توقیف کرد هیچ مدارکی هم همراهم نبود. پلیس ماشین رو به پارکینگ منتقل کرد و کد ملی و اسمم رو پرسید و یک برگه مربوط به پارکینگ به من داد . ماشین هم برای پدرم هست .
  الان میخاستم ببینم چه اتفاقی می افته و جریمه و هزینه پارکینگ چه مقداره و مجازات دیگری هم هست؟

  1. میزان مجازات در متن ذکر شده مطالعه کنید لطفا

 61. سلام
  اگر راننده ای بدون گواهینامه تصادف کند ومقصر نباشد ،اگر منجر به فوت طرف مقابل شود ،چه حکمی است،(به غیر از جریمه نقدی ،آیا باید خسارتی هم به طرق مقابل پرداخت کند)

  1. باید دیه طرف رو پرداخت کنه. اول بیمه دیه میده بعد بیمه از شما میگیره

 62. ببخشید ضمنا فراموش کردم توضیح بدم پسرم گواهینامه ندارد و تصادف منجر به جرح شده.دادگاه چه حکمی صادر میکنه.

 63. سلام پسر من ۱۸سال است وتصادف منجر به جرح شده وماشین به پارکینگ منتقل شده.ودو طرف حسرت خوردن حکمش چیه?

  1. سلام. بیمه خسارت میده و از پسر شما مطالبه میکنه

 64. سلام
  مجازات در اختیار گذاشتن گواهینامه رانندگی به دیگران چیه؟
  بدونه حادثه؟
  مامور از فرد بدونه گواهینامه توقیف کرده باشه!

 65. سلام
  اگر ۲ دختر و ۲ پسر باهم در یک ماشین باشند که پسر مالک ماشین به فرض گواهینامه داشتن دختر, ماشین خود را در اختیار یکی از دخترها بگذارد و ماشین براثر اهمال دختر چپ شده و دختر راننده فوت کند و در کالبد شکافی معلوم شود که دختر الکل مصرف نموده و گواهی نامه هم ندارد .(هیچ محرمیتی بین دخترها و پسرها وجود ندارد)
  چه محکومیت قضایی برای افراد زیر در نظر گرفته میشود :
  ۱-پسر صاحب ماشین
  ۲- پسر سرنشین وغیر مالک ماشین
  ۳- دختر سرنشین وغیر مالک ماشین

  1. سلام. اینجا مسئله پرداخت دیه مطرح میشه که بیمه ابتدا پرداخت میکنه و بعد از راننده مسبب حادثه که دختر باشه دریافت میکنه و با توجه به اینکه دختر فوت شده اگر اموالی داشته باشه از اموال توقیف میشه

 66. سلام وقت بخیر موتور من گرفتن چون گواهینامه نداشتم فرستادن دادگاه و پرونده باز کردن و ۵۰ تومان جریمه کردن خاستم ببینم این سو پیشنه حساب میشه و یا برای ثبت نام در شغل های دولتی ایرادی داره؟؟

 67. سلام
  من بیست ساله هستم در امتحانات رانندگی قبول شدم اما گواهی نامه دریافت نکردم هنوز.با ماشین به موتور برخورد کردم و ماشین به پارکینگ ارجاع داده شد.ایا من هم مثل افرادی که گواهی نامه ندارند جریمه میشم؟مبلغ جریمه چقدر هستش؟

 68. با عرض سلام و وقت بخیر
  من ۲۱ سال سن دارم و در آزمون های رانندگی آیین نامه اصلی و دست فرمان مقدماتی قبول شدم.
  برای انجام تمرین به بیرون رفتم چون روز بعد امتحان دست فرمان اصلی را داشتم که پلیس ماشین رو متوقف کرد. و به پارکینگ فرستاد و بنده رو ارجاع دادند به شورای حل اختلاف.
  میخواستم بدونم ممکنه چه حکمی صادر کنند؟پرونده آموزش رانندگی ، من رو کمک میکنه؟

 69. سلام من ۱۷سال دارم متور بیمه داره ولی من گواهینامه ندارم من داشتم با متور میرفتم ماشین اولی رو رد کردم دومی پیچید منم راهی نداشتم برم زدم به در ماشین بیمه خسارت رو پرداخت میکنه جریمه ی من چقدر است

   1. سلام من ۱۷سال دارم متور بیمه داره ولی من گواهینامه ندارم من داشتم با متور میرفتم ماشین اولی رو رد کردم دومی پیچید منم راهی نداشتم برم زدم به در ماشین بیمه خسارت رو پرداخت میکنه جریمه ی من چقدر است

 70. سلام من اتباع خارجی هستم.گواهینامه ما۱ساله تاریخ داره وبرای تمدیدش مراحل سختی بایدبگذرونیم که توسط نیروی انتظامی انجام میشه وهرسال بایدبریم انگشت نگاری که مثلااگه شیرازیا…زندگی کنیم یک ماه مانده به تاریخ انقضاش بایداقدام کنیم اول توشهری که اقامت داریم پلیس راهوردرخواست مارونامه میزنه به پلیس امنیت همون استان که ده روزطول میکشه بعدپلیس امنیت می فرسته ماروانگشت نگاری که جوابش یک ماه برای خودشون میادوبعدپلیس امنیت محل اقامت مون جوابشومی فرسته پلیس امنیت تهران که بیش ازدوماه حداقل طول میکشه که روی هم راحت۴ماه میشه بعدتازه پلیس راهور اقدام میکنه به تمدید۱ساله گواهینامه ماودرتمام مراحل مابایدحضورداشته باشیم.که همیشه ۶ماهی گواهینامه مامنقضی است آیامی توانیم دراین مدت رانندگی کنیم.

 71. سلام برادرم بدون گواهینامه بوده پلیس متوقفش کرده ماشین هم رفته پارکینگ رفتیم دادگاه ۳میلیون جریمه کرده واقعا جریمش ۳ میلیونه؟؟؟؟

  1. سلام. بله بسته به نظر قاضی هست و البته این رای قابل اعتراضه

 72. با درود بر شما عرض شود که حدود ۱۰ ساله که ورشکسته شدم و چون ماشین نداشتم گواهینامه رانندگی خودمو تمدید نکردم حال یک ماشین مدل پایین خریدم وگواهینامه رانندگیم قریب به ۸ ساله منقضی شده،آیا میتونم رانندگی کنم؟؟؟جریمه نقدی محکوم نمیشم البته کلیه مدارکم از شناسنامه وپاسپورت گرفته تا کارت ملی و گواهینامه رانندگی مفقود شدن حقیقتا برای تردد باید یک برگه ترددی بهم بدن تا موقعی که مدارکامو زنده کنم لطفا اگه براتون مقدوره ووقت دارید راهنماییم کنید که به مشکل نخورم سنم ۶۱ ساله علی ایحال شرمنده وشرمسارم جناب وکیل

  1. سلام، شما الان در صورت رانندگی مشمول جرم رانندگی بدون گواهینامه میشید که هم امکان حبس هست هم جریمه

 73. سلام من دیروز برای بار اولم بدون گواهینامه ماشین بابام رو گرفتن خودم هم ۱۴ سالمه میخواستم بپرسم که حکم من مالی هستش یا کیفری ؟ اگر کیفری بود برای استخدام شدنم در سنین بالاتر اشکالی ایجاد میکنه؟

  1. سلام. رانندگی بدون گواهینامه حتی برای بار اول هم میتواند مجازات حبس داشته باشد که سوء سابقه هم خواد شد.

 74. سلام من موتور سوارم فاقدگواهینامه یه ماشینی بهم زد بعد مقصر شد پرونده همه چی تکمیله بیمه کوپنه طرفو کند جهت گرفتن دیه به دادگاه رفتیم برگه ازادی موتورو بدون جریمه کردن دادگاه صادر کرد ایا ممکنه بخاطرفاقد گواهینامه بودن دوباره جریمه بشم اصلا جریمش چقدره؟

  1. سلام. امکان جیمه شدن میباشد بین ۲۰۰ هزارتومان تا ۲ میلیون

 75. سلام خسته نباشید
  من اتباع خارجه هستم و پاسپورت اقامت دارم گواهی نامه ندارم ماشینمو گرفتن خوابوندن پارکینگ و اولین تجربه من بود و منو ب دادسرا و دادگاه احضار کردن ایا جریمه چیزی داره اگه جریمه داره جریمش چقده؟؟؟

  1. سلام. هم میتواند جریمه داشته باشد و هم حبس لذا بار اول معمولا جریمه نقدی در نظر میگیرند که متغیر بی ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان است.

 76. سلام
  من ۲۰ روز دیگه میتونم گواهینامه بگیرم
  امشب تصادف کردم
  به تیر برق و درخت زدم
  ماشینم بیمه بدنه داره
  میشه خسارت ها رو از بیمه گرفت؟

 77. با سلام اگر هر دو طرف تصادف بیمه نداشته باشند و یکی از آنها موتور و دیگری سوار بر ماشین باشد و فرد خطا کننده موتور سوار باشد مجازات های هر کدام چگونه است ؟
  و اگر صحنه تصادف به هم خورده باشد حضور شاهد کافی است

  1. سلام. در این موارد میزان خسارت و درصد تقصیر هر کدام توسط کارشناس مشخص میگردد.

 78. سلام اگر بدون گواهینامه رانندگی کنی و افسر راهنمایی بداند که گواهینامه نداری همانجا جریمه نقدی میکند یا ماشین باید بره پارکینگ

  1. سلام. ماشین رو به پارکینگ میبرند معمولا

 79. سلام گواهینامه ام بخاطر تخلف توسط مامور راهنمایی رانندگی ۶ماه توقیف شده اگر در این ۶ماه اقدام به رانندگی کنم و تصادف کنم حکمش چیست؟اگر در تصادف مقصر نباشم حکمش چیست؟؟

  1. سلام در صورت رانندگی جریمه خواهید شد.

 80. سلام خسته نباشید
  من تصادف کردم به این صورت که اونا جلوی من زدن رو ترمز و ایست مطلق و من زدم به ماشین جلویی و ماشین جلویی زده به ماشین بعدیش.
  ماشین جلوییه من یه پسره ۱۸ ساله و بدون گواهی نامس.
  میخواسم بدونم الان منکه از عقب زدم مقصر ماشین جلویی فقط منم یا باید خسارت هر دو ماشین رو من پرداخت کنم؟
  بعد اینکه این شخصی که گواهی نامه نداره آیا مجاز به این کار هست که از بیمه من استفاده کنه؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 81. سلام شوهرم گواهینامه نداره تو یه سبقت کارت ماشینو گرفتن حالا هم ماشین رو توقیف کردن نامه دادن بریم دادگاه چون بار اوله جریمه داره

 82. سلام خسته نباشید من بدون گواهینامه رانندگی در حال تردد بودم(اصلا گواهینامه ندارم)وبا خودرویی تصادف کردم و راننده خودرو مقابل توسط افسرمقصر شناخته شد .ولی باافسر به تفاهم رسیدیم که خودمان مشکلو حل میکنیم وقبول کرد و رفت.بعدش من وراننده به تفاهم رسیدیم و رفتیم.میخوام بدونم اگه افسر ماشینارو به پارگینگ هدایت میکرد.چه اتفاقی در انتظارم بود؟بعدم آیا این شخص مقصر میتونه بعدها نظرش عوض شه مبنی بر گواهینامه نداشتم من و یا آسیب دیدن مسافران(در صورتی که در صحنه تصادف سالم بودن وهیچ مشکلی نبود) شکایت کند؟آیا قبول خواهند کرد؟تو رو خدا کمکم کنید

  1. در صورتی که ماشین به پارکینگ میرف تا شش ماه حبس یا جزای نقدی به شما تعلق میگرفت

 83. سلام خسته نباشید
  اگر فردی بدون گواهینامه تصادف کنه و۵۰درصد مقصر باشه و گواهینامه یکی دیگه رو بده الان افسر فهمیده جرم اون که گواهینامه داده چیه

  1. سلام میشه طرف مقابل که گواهینامه در اختیار گذاشته معاون جرم قلمداد کرد

 84. سلام خسته نباشید ببخشید من ۱۷ سال سن دارم و‌بخاطر شرایط بد پدرم من پشت ماشین میشینم و رانندگی میکنم و خیلی برام سوال هست که اگه پلیس راهنمایی رانندگی،منو ببینه و ازم گواهی بخواد من گواهی ندارم آیا فقط جریمه میشم یا ماشینو هم میخوابونن؟

  1. سلام امکان دارد علاوه بر جریمه مجازات حبس هم در نظر گرفته شود

 85. سلام خسته نباشید، من بدون گواهینامه تصادف کردم، مقصر هم نبودم، پلیس اومد جریمه نکرد منو، فقط گفت توافق کنید هر کس هزینه ماشین خودشو بده….. الان من چجوری میتونم هزینه خسارتمو از بیمه بگیرم؟

  1. سلام، بیمه ماشین خودتون خسارتی به شما نمیده باید از بیمه ماشین مقابل استفاده کنید

 86. سلام من ۱۸ سالمه اگه بدون گواهی پلیس من رو هنگام رانندگی بگیره ایا ماشین رو میخوابونن؟ یا فقط جریمه نقدی؟

   1. سلام حتما ۶ ماهه یا میشه نقدی پرداخت کنیم برای بار دوم پولش هم مهم نیست

 87. سلام …
  کسی ک گواهینامه نداره پشت ماشین میشنه با کسی ک پشت موتور تصادف میکنه راننده موتور آسیب جزئی دیده ولی از اول تصادف راننده مقصر ک گوهینامه نداره اسم کس دیگرو داده جزای این کارش چیه اگ دولت بفهمه

 88. با سلام
  در یک تصادف خودرو با موتورسیکلت،راننده موتور سیکلت ضمن نداشتن گواهینامه تمدید شده و بیمه نامه طبق کروکی راهنمایی و رانندگی مقصر حادثه است.در این حادثه خودرو متحمل خسارت مالی و راننده موتور سیکلت اندکی مجروح شدند.
  بنده به عنوان راننده خودرو برای دریافت خسارت تعمیرات ماشینم که از بد روزگار مدلش ۹۷ است قصد شکایت در دادگاه تصادفات دارم.
  ایا به حق خودم میرسم؟برای ماشینی که یک ماه از تحویلش میگذره ایا افت قیمت حساب میکنند؟اگر در دادگاه حاضر نشن دستم به کجا بند میشه؟

  1. سلام. بله شما میتوانید شکایت کنید و کلیه حقوقتان را مطالبه کنید. حتما قبل از اقدام با وکیل صحبت داشته باشین و ترجیحا جهت دریافت تمام حقوق خود کار را به وکیل بسپارید.

 89. سلام بنده تصادف کردم حدود۴۰میلیون ماشینم خسارت دیده وگواهینامه ندارم/ومقصرحادثه نیستم/ایامیتونم پول خسارتموازبیمه بگیرم؟

 90. سلام. بنده ۱۸ سالمه، اگه پلیس من رو هنگام رانندگی بگیره فقط جریمه ی نقدی میشم؟ماشین رو نمی خوابونن؟ جریمش چقدره

   1. سلام پسر من بدون گواهینامه پشت ماشین بوده گشت کلانتری بهش گیر داده ماشین فرستادن پارکینگ و مارو به دادگاه معرفی کردن چقدر باید جریمه بدیم ایا گشت کلانتری میتونه به خاطر گواهینامه ماشین توقیف کنه؟

    1. سلام. بابت رانندگی بدون گواهینامه معمولا صد هزار تومان جریمه میکنند و امکان توقیف ماشین هم هست

     3
     1
   2. سلام
    من بک نفر با ماشین زد به بابام فوت شد و فرار کرد ‌بعد از یک روز خودش رو معرفی کرد الان معلوم شده پسرش بوده که گواهینامه هم نداشته در این صورت رضایت ما رو باید بگیرن یا نه به غیر از دیه که بیمه پرداخت میکنه

    1. با سلام. درست متوجه سوال مطروحه نشدم لطفا با دفتر تماس بگیرید یا مراجعه حضوری داشته باشین

 91. سلام.اگر گواهی نامه نداشته باشیم و تصادف کنیم امکانش هست با رضایت فرد مقابل یک نفر که گواهی نامه داشته باشد را جای خود بگذاریم و از بیمه استفاده کنیم؟

  1. سلام، میشه این کار رو کرد اما اگر متوجه شوند تخلف محسوب میشه

  2. سلام.دوماه پیش بایه خانم دوچرخه سوارکه چپ به راست من کشیدوشونه به شونه من خوردوافتاد.بعدچندوقت کارشناس طرف اونابودومارومقصرگرفتن..من ترک بودم وراننده دوستم چون موتورواسه من بود‌خانم شاکی نبودتوبیمارستان گفت برو.من ازپای چپش عکس گرفتم ترک خورده بودوشاهدعینی دارم.الان دیدم پای راستش عمل شده تعجب کردم!!!خلاصه بعدصحنه تصادف بعد۱۰روزابلاغ اومدواسم.
   موقع احضارگفتم دوستم راننده بودمنتهاافسرقبول‌نکردگفت دروغ نگوچون ابلاغ واسه توهه توهم بایدگواهینامه بدی.گفت توکه بیمه داری جریمه گواهینامه میشی وتمام.خلاصه راکب خودم رونوشتموامضاکردم وحال پرونده دربازپرسی میباشدوتمام توضیحات روشرح دادم.الان میبینم بحث مطالبه وایناوسطه چطوری بایدثابت کنم راننده دوستمه.بازپرس گفت ۱شاهدکه راننده رودیده واون خانم بیادبگه تامنم بتونم کارکنم برات..وکیل خانمه نمیزاره میگه بیمه ایرادمیگیره چون ازاول اسم توبوده،، بعددیه هم نمیده به موکلم.الان واسه اثبات حقایقم بایدچیکارکنم چه راهنمایی میفرماییدکه موفق بشم.چون اسم دوست رانندموبازپرس بااحضارتی که پیش اومده رونوشت..من۱ شاهددارم متاسفانه وکیلشون قبول نمیکنه که موکلش بیادبگه راننده دوستت بوده،،الان ۶روزگذشته ازموقعی که گفته شاهدوشاکی روبیارم..چقددیگه وقت دارم..بایدچیکارکنم.بیکارم ودرآمدیم ندارم‌.پای سرنوشتم وسطه..مثلااگه ۴۰ملیون دیه اون خانم بشه بیمه چنددرصدش روازم مطالبه میکنه.یاماهی چقدرازم میگیره..ایاکل مبلغ رومیگیره یافقط دونیم درصدشومیگیره..اول ازاینکه چطوری اثبات کنم دوستم راننده بوده..منوراننده قسم هم میخوریم وشاهدی که دیده ماروراننده دوستم بوده…ممنون ازراهنماییتون.

   1. سلام با توجه به طولانی بودن مطلب لطفا به دفتر مراجعه فرمایید.

 92. با سلام اگر کسی بدون گواهینامه پشت فرمان بنشیند و تصادف منجر ب فوت انجام دهد حکم چیست یعنی اصلا گواهینامه نگرفته است

  1. سلام، برای رانندگی بدون گواهینامه جریمه نقدی و برای فوت باید دیه پرداخت شود. دیه را قانونا باید بیمه پرداخت کند و سپس از شما مطالبه کند

 93. چه مسخره بازیه به نظر من باید سن گرفتن گواهی نامه رو پایین بیارن چون بچه های امروزی بدون وسیله نمیتونن کاری کنن به نظر من سن گرفتن گواهی باید ۱۶ یا ۱۵ باشه واقعا لازمه نمیشه کاری کرد آ

  1
  2
   1. تو آلبرتی کانادا ۱۴ ساگی گواهی نامه میدن خیلی هم پیشرفته تر از ما شدن ماهم که به خواهیم پیشرفت کنیم یکی مثل تو میگه مگه اینطوره مگه اونطوره نمذاره اونی که باید بشیم،بشیم من خودم ۱۶ سالمه تو مسابقات رالی همیشه یا نفر ۲ یا ۱ هستم خیلیم از اونایی که حتی ۴۰ سالشونه بهتر میرونم

    3
    1
   2. سلام الان اگر سن گواهینامه رو کمتر کنن و مانند راننده گان دیگر به انها با انجام آزمون ها و کلای های اون شرکت کنن میتونن مانند یک فرد بزرگتر رانندگی کنند و اینکه در محله ی ما هر جوانی زیر ۱۸ سال به طور کامل رانندگی با موتور را بلد هستند ولی این امر هم شما میفرمایید درست است

 94. ببخشید اگه کسی گواهینامه نداشته باشد پلیس او را بگیرد برا افراد زیر ۱۵ برای بار اول چی اتفاقی میافتد

   1. سلام من خواهرزادم بدون گواهينامه پشت موتور بود با دو نفر ديگه ميوفتن تو چاله لاستيك ميتركه به گاردريل ميخورن يكي از ترك نشينان متاسفانه فوت ميكنه ميخواستم بدونم به غير از ديه زندان هم داره تو رو خدا پاسخ بدين ممنون

    1
    1
 95. سلام وخسته نباشید
  اگر شخصی برای اولین بار بدون گواهینامه و بیمه نامه تصادف کرده و مقصر است .چه مجازاتی دارد

  1. ضمن عرض سلام
   معمولا برای بار اول فقط جریمه نقدی در نظر گرفته میشود.

   10
    1. سلام
     متوجه منظورتون نمیشم اگر منظورتون مرحله تجدیدنظر هست، قاضی رسیدگی میکنه و حکم مورد نظر میتونه موافق یا مخالف باشه

     1. سلام و روز بخیر
      با توجه به اینکه گفتید جریمه رانندگی بدون گواهینامه متغییر بین دویست هزار تا دو میلیون هست . و اختلاف کمی هم نیست دادگاه بر چه مبنایی این مبلغ رو مشخص میکند . در یک مورد کاملا مشابهی البته با اختلاف زمانی چهار ماه اولی پانصد هزار جریمه شده و دومی یک میلیون و پانصد هزار . میشه به این حکم اعتراض زد ?دلیل اعتراض رو میتونیم بنویسیم . با توجه به اینکه ماده قانون جریمه رو بین دویست تا دو میلیون اشاره کرده

     2. سلام این مورد بسته به نظر قاضی هست و امکان کم شدن مبلغ بعد از اعتراض هم وجود دارد.

      10
     3. سلام و روز بخیر
      با توجه به اینکه گفتید جریمه رانندگی بدون گواهینامه متغییر بین دویست هزار تا دو میلیون هست . و اختلاف کمی هم نیست دادگاه بر چه مبنایی این مبلغ رو مشخص میکند . در یک مورد کاملا مشابهی البته با اختلاف زمانی چهار ماه اولی پانصد هزار جریمه شده و دومی یک میلیون و پانصد هزار . میشه به این حکم اعتراض زد ?دلیل اعتراض رو چی میتونیم بنویسیم . با توجه به اینکه ماده قانون جریمه رو بین دویست تا دو میلیون اشاره کرده

   1. منم دفعه اولمه امروز ما مور موتوره بابامو که برداشته بودم را گرفت جرم من چیه من باید چیکارکنم خواهشا راه حل ارائه بدید

    1. سلام با توجه به رانندگی بدون گواهی امکان حبس تا دو ماه و جزای نقدی تا ۲ میلیون تومان وجود دارد، شما باید برید دادسرا تا حکم صادر بشه

     1. آیا امتحان ایبن نامه قول شده باشم تاثیری تو حکم بار اول بدون گواهی نامه میشه

   2. سلام من بدون گواهی نامه پشت فرمون نشستم و به علت دود کردن ماشین رو خابوندن پارکینگ و خودمم ک گواهی نامه ندارم و اتباع هستم و ۱۹ سالمه و قراره دادگاهی بشم میشه بگین جرمی ک برام میبرن چیه و جریمه نقدیش چقدره چون بعضی دوستام میگن جریمه نقدی هرچقدر قاضی دوست داشته باشه میبره از ۱۵ میلیون بگیر تا ۶۰ میلیون واقعا همچین چیزی امکان داره؟من دفه اولمه ک بدون گواهینامه نشستم و هیچگونه تخلفی نداشتم

    1
    1
 96. بیمه ها با رندی هرچه تمامتر از پرداخت خسارت در تصادف هایی که یکی از طرفین فاقد گواهینامه است شانه خالی میکند …

  4
  1
  1. در این موارد بیمه باید خسارات طرف مقابل را پرداخت کند و میتواند متعاقبا به مقصر رجوع کند.

   14
  2. سلام…پسرمن بدون داشتن گواهینامه باموتورسیکلت تصادف کرد وموجب صدمه عابر پیاده گردید موتورسیکلت دارای بیمه بود وبیمه هم دیه شخص مصدوم را پرداخت کرد.حالا بیمه ازپسرم شکایت کرده وپوله را میخاد به نظرتون چکار کنم؟باتشکر

   2
   2
  3. اگه تو آزمون رانندگی قبول شده باشیم ولی هنوز گواهی نامه به دستمون نرسیده باشه چطور؟

   1
   4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید