a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برچسب

مهدی نائینی > نوشته های برچسب شده"آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن"

روش های تشخیص اراضی ملی از کشاورزی

a

هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ‌گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیاشده است که در این صورت یا ملی و مرتعی است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره‌برداری در زمین صورت بگیرد، به آن زمین، «زمین احیا شده» می‌گویند. در اینگونه پرونده‌ها که دعوا بر سر اراضی ملی یا مستثنی بودن زمین است، معمولا یک طرف پرونده، اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت است که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین...

ادامه مطلب

تغییر کاربری باغات

a

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟ کشاورزی قانون‌گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها" به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند، اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آنچه مسلم است، پس از تصویب این قانون شاهد گسترش حاشیه شهرهای بزرگ و تبدیل اراضی کشاورزی و...

ادامه مطلب

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

a

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

   ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌رود:         الف ـ قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود.         ب ـ محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا: محدوده‌ای که بـراساس « قانون تعـاریف محدوده و حریم شـهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ » به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده یا خواهدرسید.         پ ـ طرح هادی روستا: طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان...

ادامه مطلب

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور ‌قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور ‌ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین،سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (‌پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (‌جنگلی) و بادام وحشی (‌ بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع‌می‌باشد. ‌تبصره ۱ - وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی‌معرفی کند. ‌تبصره ۲ - در مواردی که قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب...

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

‌آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶٫۷٫۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشاروزی و تساد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون‌تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵٫۹٫۳۰ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن" ‌ماده ۱ - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون. ‌اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند تهیه کرده‌اند. ‌ماده ۲ -...

ادامه مطلب