دعاوی حقوقی

تخلیه سرقفلی

تخلیه سرقفلی به جهت تغییر شغل

یکی از اقداماتی که باعث ساقط شدن حق سرقفلی می شود تغییر شغل است. تخلیه سرقفلی تغییر شغل. ممکن است مستاجر سرقفلی حتی بدون سو نیت و به صرف اینکه کسب و کار فعلی او رونق ندارد اقدام به تغییر شغل نماید اما همین امر میتواند موجب فسخ اجاره گردد. ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به مواردی اشاره می نماید که موجر حق درخواست فسخ سرقفلی و تخلیه ملک را دارد . در بند ۷ آن مقرر شده است که در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. آنچه از ظاهر بند ۷ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ استنباط می شود این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیرمشابه شغل مندرج در اجاره نامه یا توافق شده در عین مستأجره نماید مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوای تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام نماید.

شرایط طرح دعوای تخلیه ملک تجاری به دلیل تغییر شغل

برای طرح دعوا تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر به طور صریح یا ضمنی یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایر کردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره باشد. بنابراین تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیرقابل پذیرش است. هر وکیل دادگستری باید با مطالعه دقیق قوانین مربوطه در این خصوص دانش و تجربه لازم را جهت طرح دعوا بدست آورد.

مدارک لازم جهت طرح دعوای تخلیه ملک تجاری به دلیل تغییر شغل

۱- کپی برابر اصل سند مالکیت

۲- کپی برابر اصل قرارداد اجاره

بیشتر بخوانید :  دعوای فسخ صلح نامه

۳- استعلام ثبتی

۴- معاینه و تحقیق محلی (ارجاع به کارشناسی)

۵- تأمین دلیل

لازم به ذکر است دعوای مذکور از جمله دعاوی غیرمالی است و هزینه دادرسی آن برابر دعاوی غیرمالی می باشد .و دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا دادگاه محل وقوع ملک مورد اجاره است.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و بررسی مستندات خواهان و در صورت نیاز ارجاع  امر به کارشناس دادگستری و یا معاینه محل پس از احراز تغییر شغل از سوی مستاجر رای به تخلیه ملک صادر می نماید. و در ضمن در رای مهلتی که از ۱۰ روز کمتر و از دو ماه بیشتر نخواهد بود برای تخلیه تعیین می کند.

زمانی که رای مبنی بر تخلیه صادر گردید و قطعی شد اجرا ئیه صادر شده و به مستاجر ابلاغ می گردد. تا ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تخلیه اقدام نماید. در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه در موعد مقرر دادورز اجرای احکام  اقدام به تخلیه ملک می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *