برچسب پست ها ‘مطالبه وجه چک’

توقیف اموال صادر کننده چک

توقیف اموال صادر کننده چک

نحوه توقیف اموال غیر منقول پس از بررسی توقیف و نحوه فروش اموال منقول در مرحله اجرای حکم نوبت به بررسی فروش و نحوه فروش اموال غیر منقول از جمله زمین، باغ، خانه مسکونی، آپارتمان و مغازه می رسد، ترتیب…

وصول وجه چک

وصول وجه چک

روند رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در صورتی که دادخواست مطروحه جهت مطالبه وجه چک فاقد ایرادات شکلی باشد و به تایید مدیر دفتر دادگاه مربوطه برسد، پرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به قاضی شعبه داده میشود، پس از…

رای وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور

همانطور که در مقاله پیش اشاره شد “رجوع به مطلب دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک” دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک” از آنجایی که رویه های مختلفی در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در محاکم ایجاد شده بود دیوان…

توقیف اموال

توقیف اموال

توقیف اموال صادر کننده چک به چه صورت است؟ پیرو موضوعات مورد بحث در نوشته پیش همانطور که گفته شد دادورز می تواند به همراه محکو له جهت توقیف اموال منقول محکوم علیه به محل اموال مراجعه کند، صورت برداری…

دعوای مطالبه وجه چک

دعوای مطالبه وجه چک

دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک . یکی از راه‌های وصول وجه چک اقدام حقوقی از طریق محاکم عمومی حقوقی با طرح دعوای حقوقی و ارسال دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه مربوطه می باشد سابقاً دادخواست ها را در همان…

سریع ترین راه وصول چک

سریع ترین راه وصول چک

نحوه وصول وجه چک  همانطور که در قانون صدور چک قانونگذار مشخص کرده است چک در حکم سند لازم الاجرا می باشد اسناد لازم الاجرا این قابلیت را دارند که از طریق دوایر اجرای ثبت برای آنها اجراییه صادر شده…

راه های وصول چک

راه های وصول چک

تعریف چک مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» همان طور که میدانید…

نحوه مطالبه وجه چک

نحوه مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک صدور چک بلا محل در قانون تجارت ایران جرم می‌باشد. اصولا برای اثبات هر جرمی نیاز به احراز و اثبات عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی ان جرم می باشد و در خصوص صدور چک بلا محل…