علامت تجاری

نحوه ثبت علامت تجاری

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.در حقوق ایران،حق استفاده ی انحصاری علائم تجاری ویژه ی کسی است که آن را به ثبت رسانیده است(مستفاد از ماده ۲ ق.ث.ع.و.ا)به ثبت رساندن علامت تجارتی،مطابق مقررات مربوطه ثبت علامت با قیودی به عمل می آید.(ماده ۱۰ الی ۱۳ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷)

ثبت علائم تجاری به موجب قانون اختیاری است،مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت ۱۳۲۸ هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک ازاین موارد اجباری است: ۱)داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی ۲)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند. ۳)مشروبات و آب های گازدار ۴)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

علایم تجاری باید ویژگی هایی داشته باشند از جمله:

الف)موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.

ب)باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

برای ثبت علامت تجاری ،در ابتدا مدارک ذیل را آماده کنید.

شخص حقیقی:

۱)کپی شناسنامه شخص متقاضی

۲)کپی کارت ملی شخص متقاضی

۳)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

۴)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

۵)نمونه علامت تجاری در کادر ۱۰ در ۱۰

شخص حقوقی:

۱)کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت

۲)کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت

۳)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)

۴)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

۵)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

۶-یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر ۱۰ در ۱۰)

نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری)به نشانی sherkat.ssaa.ir مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل نمایید.متقاضی باید مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه است.پس از تکمیل کردن اطلاعات خواسته شده ،مدارک ذکر شده  را در سامانه بارگذاری کنید و در انتها،اطلاعات وارد شده را بازبینی و تایید نمایید و از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریزکنید. بعد از این مرحله شماره رهگیری برای شما ارسال خواهد شد.

اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید مراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاغ می کند.قابل توجه است پاسخ اداره صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه امکان پذیر است.

طبق ماده ۹ قانون ثبت علائم و اختراعات:”در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

۱)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

۲)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد”

چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است).

لازم به توضیح است مراتب در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود،با تمامی مشخصات آگهی می شود.

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود و اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.(مستفاد از مواد ۶،۷،۹،۱۰،۱۱ آ.ق.ث.ع.و.۱)

شایان ذکر است در صورتیکه معترض علیه ثابت کند،معترض قبل از تقاضای ثبت علامت به وسیله معترض علیه از استعمال مستمر وی از علامت مورد نظر آگاهی داشته و مع ذلک هیچ گونه اعتراضی به عمل نیاورده است،در این صورت دادگاه به اعتراض ثبت از طرف معترض ترتیب اثر نخواهد داد و علامت به نام معترض علیه به ثبت خواهد رسید.علت این امر این است که مقنن از حقوق کسی که قبل از تقاضای ثبت دارای سابقه بیشتری برای استفاده از علامت است،حمایت می کند مشروط بر اینکه موجب فریب و تضییع حقوق دیگری نشود.

در صورتی که صاحب علامت با علم و اطلاع از استفاده دیگری اعتراض نمی کند این دلیل بر اعراض وی از حق خود و در حقیقت یک نوع اجازه ضمنی برای استفاده دیگری است،در این صورت شخص نمی تواند بعد از اینکه علامت به وسیله دیگری معروف و موجب شهرت کالای وی گردید به بهانه سبق استعمال از شهرت و کوشش و ابتکار دیگری سوءاستفاده کند.

تبصره-کسانی که در خارج از ایران دارای موسسات صنعتی،تجارتی یا کشاورزی هستند،علاوه بر شرایط مقرر در فوق،می توانند با احراز شرایط زیر از حمایت قانون ایران نسبت به علائم تجاری خود بهره مند گردند:

۱-علائم خود را طبق مقررات قانون ایران،در ایران به ثبت رسانیده باشند.

۲-کشور متبوع آنان از علائم تجارتی ایران نیز حمایت کند.

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن طبق ماده ی ۵۹ در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

ضمناَ،چنانچه علامت ثبت شده برای مدت ۳ سال از تاریخ ثبت بلااستفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.

 

به ما امتیاز بدهید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید