دعاوی خانواده

طلاق به درخواست مرد و نکاتی در این باره

طلاق از طرف مرد چگونه است؟

حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و نیاز به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود.

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد ( طلاق از طرف شوهر) ، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید. که اعتبار این گواهی مدت ۳ ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت ۳ ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت ۳ ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

( شرایط طلاق در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه )

طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

طلاق غیابی از ناحیه مرد همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تصنیف دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زوجه شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد چیست؟

  1. اصل سند ازدواج
  2. اصل شناسنامه مرد
  3. کپی کارت ملی مرد

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

تکلیف مهریه در طلاق از طرف مرد به چه صورت است

اگر طلاق از طرف مرد باشد، مکلف است مهریه  را با سایر مطالبات یکجا به زوجه بپردازد لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند

شرایط پرداخت نفقه در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

نفقه  تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق که معمولاً ۱۰۰ روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد چیست؟

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.

ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.

ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود

د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

وضعیت حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است ، اما فرزندان ذکور و مونث تا ۷ سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن ۹ سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .

بین ۷ تا ۹ سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است و سپس تا ۱۸ سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد

طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد؟

درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت  نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

نمونه دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی  و خانواده به کار میرود

اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد چگونه می تواند طلاق دهد؟

اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده ۱۱۳۳ میتواند استفاده کند و با نصب داور و مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد.

اگر مرد درخواست طلاق دهد آیا می تواند مهریه زن را قسط بندی کند?

اگر مرد زن را طلاق بدهد و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه  را به صورت اقساطی پرداخت کند.

آیا می شود بدون دادن مهریه زن را طلاق داد؟

بدون مهریه زن را نمی توان طلاق  داد مگر با توافق زوجه و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد.

شرایط قسط بندی مهریه چگونه است ؟

در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید.

اجرت المثل در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

اجرت المثل  ایام زوجیت از ناحیه مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد چه می شود؟

حضانت فرزند  ذکور تا سن ۷ سالگی با مادر و سن ۷ تا ۱۵ سال قمری با پدر و سپس فرزند ذکور اگر به ۱۵ سال قمری رسید حق انتخاب را دارد و فرزند اثاث تا ۷ سالگی با مادر تا سن ۹ سال قمری با پدر و بعد از ۹ سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر قانون یا توافق زوجین به نحوی دیگر باشد.

طلاق از طرف مرد نیاز به جلسه داوری دارد؟

طلاق از ناحیه مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی- مشاوره و حضور در دادگاه دارد. اگر وکیل  نداشته باشد.

آیا بعد از طلاق از طرف مرد می تواند نام زن را از شناسنامه حذف کند؟

اگر بعد از طلاق از ناحیه مرد همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد میتواند نام همسر سابق حذف شود..

اگر مرد قصد طلاق زن باکره را داشته باشد چقدر باید مهریه پرداخت کند؟

اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

آیا در طلاق از طرف مرد نیاز به اثبات شرایط ضمن عقد است؟

اگر چه صراحت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد

اگر زن از لحاظ روانی مشکل داشته باشد مرد چگونه می تواند از وی جدا شود؟

اگر قبل از ازدواج زن دارای بیماری پنهانی باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل کند و آن مرض از طرف مرد پنهان شده باشد بعنوان فریب در ازدواج طلاق صادر خواهد شد. لکن اگر بعد از وقوع عقد مواردی پیش آید که در کوران زناشوئی باشد دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد اما ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کماکان پابرجاست.

اگر حق طلاق با زن باشد، آیا این حق از مرد سلب می شود؟

خیر- مرد کماکان می تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

اعسار در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه  تقسیط کند. .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید