a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مهدی نائینی > اراضی و املاک  > استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۴/۰۱/۲۳        شماره رای نهایی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۴۱

چکیده:

انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیر ساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله دیوار کشی ، احداث انبار ،اتاق کارگری و نگهبانی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.احداث دامداری در اراضی زراعی مصداق بهینه‌ سازی تولیدات بخش کشاورزی بوده و فاقد وصف کیفری است.

مستندات         تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۸۳۰۱۱۴۲ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۸۳۰۱۵۲۰  تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

رأی دادگاه

در خصوص شکایت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی حقوقی آقای نیکبخت علیه آقای ح. الف. فرزند ع. اهل و مقیم ورامین و فاقد پیشینه کیفری ، دایر به تغییرکاربری اراضی زراعی در قطعه زمینی به مساحت دو هزار متر مربع (۲۰۰۰ متر مربع) ، بشرح (۹۰۰ متر مربع بنای یک شیبه و ۶۰ متر مربع بنای ساختمانی و مابقی محوطه سازی و دیوارکشی در دو قطعه) واقع در پلاک ثبتی ۲۳۹ اصلی روستای رستم آباد از بخش جوادآباد بشرح شکوائیه ، نظر به محتویات پرونده ، تحقیقات معموله و اظهارات و دفاعیات موجه مشتکی عنه در محکمه بدین توضیح که : جهت نگهداری تعداد نود رأس گوساله ، دامداری احداث نمودم گوساله ها به صورت گوشتی و شیری هر کدام در قطعه جداگانه نگهداری می کنم و ۶۰ متر هم بنای ساختمانی برای سکونت نگهبان و خانواده اش ساختم به مدت دوازده سال است که به شغل دامداری هستم. و عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در اینخصوص مرقوم داشته : … مساحت ملک حدود دو هزار متر مربع که دیوارکشی آجری به ارتفاع ۳ متر آنرا محصور کرده است و مستحدثات ملک به شرح ذیل است : ۱٫ هانگار نگهداری دام با پایه آهنی و سقف ایرانیت یک شیبه به مساحت ۴۰۰ متر مربع (دارای ۱۱۷ رأس گاو گوشتی) ۲٫ محوطه حرکت دام و آخور دام (باربند) به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع ۳٫ انبار علوفه به مساحت ۱۵۰ متر مربع ۴٫ اتاق کارگری به مساحت ۶۰ متر مربع محل نگهداری ادوات ، وسایل کشاورزی و در بخشی اتاق نگهبانی بود. و در مجموع نشان دهنده استفاده به صورت دامداری با قدمت حدود یک سال می باشد. و نظریه نیز مصون از ایراد و اعتراض مانده است. بنابمراتب ، ضمن جواز حاصله از مفاد تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی  باغها مصوب ۸۵ که اشعار می دارد : احداث گلخانه ها – دامداریها ، مرغداریها و … تغییرکاربری محسوب نمی شود فعلی هذا دادگاه بزهی را محرز ندانسته و مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، حکم به برائت مشارالیه از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد

ابراهیم عسگری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۸۳۰۱۵۲۰مورخ ۹۳/۱۱/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد که بموجب آن حکم بر برائت آقای ح. الف. فرزند ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک ۲۳۹ اصلی  از طریق احداث ۹۰۰ متر مربع بنای یک شیبه و ۶۰ متر مربع بنای کارگری  و محوطه سازی  و دیوار کشی  اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات  پرونده  نظر باینکه تجدیدنظرخوانده مدعی است محدوده مورد شکایت  را بعنوان دامداری احداث نموده و صحت ادعای وی بشرح نظریه ابرازی مورخ ۹۳/۱۰/۵ مورد تائید کارشناس رسمی قرار گرفته  و نظر باینکه احداث دامداری وفق مقررات تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون  حفظ کاربری اراضی زراعی  بهینه کردن  تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری تلقی نمی گردد و از طرفی اتجام اقدامات  تکمیلی که لازمه و مکمل زیر ساختها و تولیدات بخش کشاورزی است منحمله دیوار کشی و احداث  انبار و اتاق کارگری  و نگهبانی و … در حکم تبصره ماده فوق الذکر بوده و تغییر کاربری محسوب نمیگردد بنا بمراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و نظر باینکه  از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و  اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد بعمل نیامده  و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص برائت و بیگناهی تجدیدنظرخواه و صدورحکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست  لذا  دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷  قانون آئین دادرسی کیفری  تائید و استوار  می نماید رای صادره قطعی است .      

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران            

مستشار دادگاه عبدالرحیم دادگرنیا _ زین العابدین صادقی 

پژوهشگاه قوه قضائیه

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید...

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید