برچسب پست ها ‘نحوه دریافت دیه’

مجازات چک بلامحل

مجازات چک بلامحل

به گزارش افکارنیوز، در سال های اخیر چک، رایج ترین روش برای جابه جایی پول و یا خرید اقساطی به حساب می آید که در بین کسبه به وفور استفاده می شود. اما با توجه به اهمیت این موضوع و…

جرم جعل عنوان و مجازات آن

جرم جعل عنوان و مجازات آن

مجازات استفاده از عناوین جعلی چیست؟ انهدام باند جعل و کلاهبرداری طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به…

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری

انواع مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟ در قانون کیفری هر جرمی که انجام شود ، با توجه به گستردگی و مصادیق جرم مجازات مناسب با آن اعمال می شود ، در جرم کلاهبرداری انواع مجازات متناسب با نوع جرم در نظر…

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست ؟ تعریفی از کلاه برداری در قانون نیامده است و تنها مصادیق و ارتکابات آن عنوان شده است. جرم کلاهبرداری انواع و روش های مختلفی دارد و بشکل های مختلفی صورت می گیرد. با استفاده از ابزار و…

جعل چیست

جعل چیست

جعل چیست ؟ جعل بمعنی دخل و تصرف در سند، بمنظور تغییر آن که عموما موجب ضرر رساندن به کس دیگری می شود. پس تغییری که در سند یا نوشته ای با سوء نیت و حیله گری انجام می گیرد…

کلاهبرداری

کلاهبرداری

قانونگذار تعریف خاصی از جرم کلاهبرداری ارئه  نداده است ولی مصادیق آن را ارئه نموده  که بر اساس آن مصادیق جرم کلاهبرداری  احراز میگردد که  در قالب این مصادیق باید پرونده موکل  بررسی گردد ولی بصورت کلی و از تفسی…

دعوای ممانعت از حق و مصادیق آن

دعوای ممانعت از حق و مصادیق آن

ممانعت از حق ماده ۱۵۹ ق.آدم – دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. یعنی خواهان در ملک دیگری حقی به­نام انتفاع یا حق…

توضیح اجمالی جرایم کیفری

توضیح اجمالی جرایم کیفری

قتل قتل به کشتن انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل ، کشته شدن هابیل…

قتل عمد

قتل عمد

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه…

دادسرای محل وقوع جرم

دادسرای محل وقوع جرم

اگرچه برخی جرایم مثل کلاهبرداری، ارتشاء، سرقت و جرایم علیه امنیت، از جمله جرایم عمومی هستند که مدعی العموم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی هم می‌تواند آنها را تعقیب کند اما در برخی جرایم، شروع تعقیب تنها با شکایت شاکی…

Page 1of 4: 1 2 3 4