برچسب پست ها ‘رای وحدت رویه 688’

رای وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور

همانطور که در مقاله پیش اشاره شد “رجوع به مطلب دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک” دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک” از آنجایی که رویه های مختلفی در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در محاکم ایجاد شده بود دیوان…