بایگانی برای اراضی و املاک

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

قانون‌گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان “قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها” به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری…

تغییر کاربری باغات

تغییر کاربری باغات

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟ کشاورزی قانون‌گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان “قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها”…

روش تفکیک سند مشاعی

روش تفکیک سند مشاعی

نحوه تفکیک سند مشاع قبل از ورود به بحث در ورود املاک مشاع لازم است که ملک مشاع تعریف گردد . به طور کل ملک زمانی مشاعی است که بین دو نفر شریک و یا بیشتر ملکی انتقال پیدا کرده…

آیا شهرداری مجاز به تغییر کاربری اراضی میباشد؟

آیا شهرداری مجاز به تغییر کاربری اراضی میباشد؟

۱)آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک،…

نحوه افراز زمین مشاع

نحوه افراز زمین مشاع

مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه میباشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد…

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای…

اخذ عوارض تفکیک شهرداری

اخذ عوارض تفکیک شهرداری

قانونی که شهرداری‌ها هم‌چنان نادیده می‌گیرند! ماده‌ی ۱۰۱ و چرایی تداوم اخذ زمین در قبال تفکیک و افراز اراضی؟ به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل تحلیل این وکیل پایه یک دادگستری دراین باره به این شرح است: «به…

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲

کدام قانون بر اراضی موات حاکم است قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ در حال حاضر برای اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب۱۳۶۵/۰۹/۳۰ بر اراضی…

Page 1of 4: 1 2 3 4