درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید.

مهدی نائینی، وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

متخصص در امور حقوق خصوصی و شرکت های تجاری
دفاع از پایان نامه به راهنمایی جناب دکتر افتخار جهرمی با عنوان اسناد ذمه در مقررات ثبتی
اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران مرکز و اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم تحقیقات
سابقه کار حقوقی در شرکت هواپیمایی ایران، قرارگاه خاتم الاوصیا، و شرکت در پرونده های مختلف