مطالب حقوقی

نوشته های تخصصی در خصوص امور حقوقی

ثبت برند توسط گروه وکلای مهراد

ثبت برند توسط گروه وکلای مهراد

همانطور که در مقالات پیشین اشاره شد اهمیت ثبت برند و داشتنی برند مشخص و مطمئن برای یک کالا بسیار حائز اهمیت می باشد و این امر از آن جایی نشأت می گیرد که ممکن است شخص یا گروهی با صرف هزینه و وقت بسیار موفق به تولید محصول خاص شده باشند تبلیغات متعدد صرف هزینه‌های گزاف جهت آن تبلیغات نموده تا برند خود را به جامعه شناخت شناسانده باشند. حال ممکن است رقبای این فرد یا شرکت از این موقعیت سوء استفاده نموده و در صورتی که شرکت تولید کننده اولیه اقدام به ثبت برند و علائم تجاری و یا لوگو یا طرح خود ننموده باشد نسبت به سوء استفاده از این موارد اقدام نموده و برند یا طرح را به نام خود ثبت نماید که البته بسیاری از افراد هستند که کارشان در همین موضوع خلاصه می شود و به دنبال ثبت برند افرادی میباشند که از ثبت علامت و یا طرح تجاری خود مغفول مانده و بدون ایجاد مالکیت برای خود اقدام به تولید و انتشار و تبلیغ جهت برند و یا طرح خود نموده اند، بدین نحو که افراد مذکور با بررسی برند های نسبتاً شناخته شده ای که ثبت نشده اند و یا حتی برندهایی که ثبت شده لاکن موعد آنها منقضی گشته است با ارسال اظهارنامه به اداره محترم مالکیت معنوی نسبت به ثبت این گونه برند ها به نام خود و یا افرادی که برای آنها کار می‌کنند نموده  و با این عمل اقدام به باجگیری و فروش برند ثبت شده با قیمت بسیار زیاد به مالکین اصلی آنها می نمایند.

نحوه ثبت برند تجاری

 جهت ثبت برند تجاری پس از انتخاب نامی مناسب و طراحی لوگوی مناسب برای آن اظهارنامه ثبت علامت از طریق سایت اداره کل مالکیت معنوی مطرح می شود لازم به ذکر است در صورتی که برند انتخاب شده دارای حروف لاتین باشد شخص متقاضی ثبت اظهارنامه ملزم به ارائه کارت بازرگانی است البته حالتی نیز وجود دارد که درعین استفاده از حروف لاتین نیازی به ثبت و ارائه کارت بازرگانی نمی باشد که در آینده به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

 پس از ثبت اظهارنامه پرونده جهت بررسی اولیه به کارشناس ابتدایی ارجاع میشود کارشناس محترم با بررسی نام پیشنهادی و کالا و طبقات مورد درخواست و مقایسه نام پیشنهادی با سایر نامهایی که در همان زمینه ثبت شده‌اند ممکن است اعلام تشابه نموده و نام انتخاب شده را با نام های دیگری که در همان وزن یا همان نام مشترک می باشند تشابه بگیرد در این حالت اخطار رد اظهارنامه صادر می شود لاکن درصورتیکه نام انتخاب شده و کالاها و طبقات انتخابی مورد تایید کارشناس بدوی باشد جهت تایید نهایی به کارتابل معاون محترم اداره کل مالکیت معنوی ارجاع می شود معاون محترم نیز بررسی دقیق تری در موضوع به عمل آورده و در صورتی که نام و طبقات و کالاهای مورد نظر متقاضی به تایید ایشان نیز برسد جهت تایید نهایی پرونده را به ریاست محترم اداره ثبت علائم تجاری ارجاع می نماید.

 پس از بررسی پرونده توسط رئیس اداره ثبت علائم تجاری در صورتی که در اظهارنامه و طبقات و کالاهای انتخابی مشکلی وجود نداشته باشد با تایید نهایی رئیس محترم پرونده آماده صدور آگهی تقاضا در روزنامه رسمی کشور خواهد شد با پرداخت حق ثبت اولیه و هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی منتشر می شود که اصطلاحا به آن آگهی اول گفته می شود، پس از انتشار آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که به تقاضای ثبت علامت منتشر شده معترض می باشند می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود نسبت به ثبت علامت مذکور را به اداره مالکیت معنوی اظهار کنند و در صورتی که شخصی معترض به آگهی تقاضای ارسالی به روزنامه رسمی نباشد پس از گذشت حدود ۳۵ روز با پرداخت حق ثبت نهایی و حق ثبت چاپ در روزنامه رسمی تایید و ثبت علامت مورد تقاضا در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از آن امکان مراجعه به اداره مالکیت معنوی و اخذ گواهی علامت تجاری وجود دارد.

ثبت علامت تجاری توسط گروهی متخصص

روند مذکور نظر به فراز و نشیب های بسیاری که دارد ممکن است برای افرادی که تا به حال اقدام به ثبت اظهارنامه علامت تجاری ننموده اند بسیار سخت و طاقت فرسا باشد و بعضاً مشاهده شده است که اشخاصی که تجربه ای در این زمینه ندارند سالها به دنبال ثبت یک برند بوده و نهایتاً نتیجه مورد نظر برای ایشان حاصل نمی‌شود، لذا با توجه به تخصصی بودن امر و لزوم پیگیری مجدانه موضوع در اداره ثبت علائم تجاری، بهتر است امر ثبت علامت خود را به افراد متخصص در این زمینه بسپارید. گروه وکلای مهراد به آدر اینترنتی www.meradlawyers.com با داشتن وکلایی متخصص در زمینه ثبت علائم تجاری و ثبت شرکتهای تجاری پیشنهادی مناسب جهت پیگیری و ثبت علامت مورد نظر شما در زمانی کوتاه و با هزینه مناسب می باشد.

برچسب: , , ,

دیدگاه بگذارید